metallorganisk kemi, läran om metall­organiska föreningars kemi, ett vetenskapsområde som bearbetats sedan 1800-talet men vars moderna utveckling började

(18 av 122 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Monohaptoligander

Hit hör många viktiga alkyl- och arylderivat av metaller. Inom organisk syntes har framför allt grignardföreningar (RMgX eller ArMgX, där X är en halogenatom) och litiumföreningar (R&bind;Li eller ArLi) stor användning för

(32 av 226 ord)

Dihaptoligander

De vanligaste dihaptoliganderna är alkener av olika slag. Det första komplexet mellan en alken och en övergångsmetall

(17 av 121 ord)

Trihaptoligander

Allylgruppen,
CH2&Bind;CH&bind;CH2, kan fungera som en trihaptoligand och

(8 av 28 ord)

Tetrahaptoligander

Konjugerade die­ner utgör tetrahaptoligander, t.ex. i Fe(η4-cyklobutadien)(CO)3, unik

(8 av 23 ord)

Pentahaptoligander

Prototypen för en pentahaptoligand är cyklopentadienyl, η5-C5H

(7 av 34 ord)

Ligander av hapticitet 6–8

Till ligander med högre hapticitet än 5 hör arener (η6

(10 av 36 ord)

Medverkande

  • Lennart Eberson

Litteraturanvisning

Comprehensive Organometallic Chemistry 1–9 ( 1982).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, metallorganisk kemi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/metallorganisk-kemi