meteorit (av meteor), meteorsten, fast kropp från rymden som fallit ned på jordytan.

Meteoriter är rester av det material som planeterna bildades

(22 av 157 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Järnmeteoriter

Järnmeteoriter (sideriter) utgör ca 6 % av alla meteoriter och anses vara fragment av kärnorna från större asteroider som brutits sönder på grund av kollisioner med andra asteroider. Genom likheter i reflektansspektra länkas järnmeteoriter och asteroider av typ M (metallisk) ofta samman. Den största representanten för denna asteroidtyp är den drygt 200

(52 av 364 ord)

Stenjärnmeteoriter

Stenjärnmeteoriter (järnstenar, sideroliter) utgör 1,5 % av alla meteoriter. De består av blandningar av järn–nickelmetall och silkatmineral. Beroende på sammansättning och struktur indelas de i pallasiter och mesosideriter.

Pallasiter tros ha sitt

(32 av 219 ord)

Stenmeteoriter

Stenmeteoriter (aeroliter) utgör 92,8 % av alla meteoriter och indelas traditionellt i kondriter och akondriter. De består till största delen av silikatmineral och delas in i kondriter, som innehåller sfäriska korn kallade kondruler, och akondriter, som inte innehåller kondruler. Bland kondriterna särskiljs två huvudtyper, vanliga och kolhaltiga kondriter.

Kondriter är stenmeteoriter med ursprung i homogena odifferentierade asteroider. Karaktäristisk är förekomsten av millimeterstora kondruler. Dessa bildades under vårt solsystems barndom som smältdroppar, vilka därefter aggregerat till

(75 av 526 ord)

Tektiter

Vid nedslagsplatser för stora meteoriter påträffas ibland små (alltid mindre än

(11 av 54 ord)

Meteoritnedfall

Studier av meteoriter har lärt oss mycket om jordens uppkomst och sammansättning. Jordmantelns sammansättning är troligen mycket lik sammansättningen av silikatmaterialet i stenmeteoriterna, och materialet i jordens kärna anses ha stora likheter med järnmeteoriterna.

Vid fallet genom

(37 av 258 ord)

Medverkande

  • Johan Warell
  • Ulf Hålenius

Litteraturanvisning

P.M. Bagnall, The Meteorite and Tectite Collectors Handbook (1991);
R. Hutchinson, Meteorites: A Petrologic, Chemical and Isotopic Synthesis (2007);
H.Y. McSween, Jr., Meteorites and Their Parent Planets (1987);
C. Smith, S. Russell & G. Benedix, Meteorites (2009);
B. Zanda. & M. Rotaru, Meteorites: Their Impact on Science and History (2001).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, meteorit. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/meteorit