(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Fattigdom och välstånd

Stora kontraster kännetecknar såväl natur som samhälle i Mexico. Få länder har en så extrem inkomstfördelning, och skillnaderna mellan rika och det stora antalet fattiga är enorma. Levnadsförhållandena varierar kraftigt beroende på kulturell tillhörighet, fördelning mellan stad och landsbygd och mellan olika regioner, yrkesgrupper etc. Trots att Mexico alltsedan revolutionen varit en uttalat antiklerikal stat präglar religionen livet för stora grupper. Inte sällan är den sammanvävd med historiska traditioner från förcolumbisk tid – förhållanden som ibland kan

(77 av 550 ord)

Arbetsmarknad

Uppgifter om arbetslivets struktur, löner och omfattningen av socialförsäkringar kan bara vara ungefärliga, eftersom den informella ”svarta” sektorn är omfattande och dessutom fortsätter att växa. 2011 beräknades 29 % av alla sysselsatta arbeta inom den informella sektorn, främst med service. För staten medför det ett stort skattebortfall, för den enskilde att han eller hon inte har socialförsäkring (se nedan). Den officiella arbetslösheten är

(62 av 441 ord)

Socialförsäkring, pension och barnbidrag

En reform 1997 skärpte reglerna inom socialförsäkringssystemet. Dessa gäller fortfarande till sina huvuddrag 2013, men i fråga om sjukförsäkringen har systemet kompletterats. Socialförsäkringen är knuten till arbete, och inbetalningar av avgifter är obligatoriska endast för anställda inom den formella sektorn. Egenföretagare och andra kan frivilligt ansluta

(46 av 326 ord)

Sjukförsäkring, hälso- och sjukvård

2003 fattades beslut om att alla mexikanska medborgare skulle omfattas av sjukförsäkring. Detta skulle vara genomfört 2012, ett mål som i stort sett uppnåddes. Sjukförsäkringen, Seguro Popular, omfattar förebyggande hälsovård, sjukvård och även åtgärder för att motverka finansiella konsekvenser i familjer där en medlem drabbats av sjukdom eller skada. Genom Seguro Popular får också de 50–55 miljoner mexikaner som

(59 av 417 ord)

Jämställdhet

Mexikansk lag stadgar jämställdhet mellan könen, men kvinnor har fortfarande betydligt lägre genomsnittslön och

(14 av 96 ord)

Brott och straff

Den våldsvåg som under senare år blivit allt kraftigare är i hög grad en följd av

(16 av 114 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Sociala förhållanden. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mexico/sociala-förhållanden