militärteknik, teknik som syftar till att utveckla, tillverka och underhålla vapen, vapenplattformar (fartyg, flygplan, stridsfordon, befästningar), stridsledningsutrustning och personlig utrustning samt att anpassa livsmedelsförsörjning och sjukvårdsutrustning för militärt bruk.

Den militära tekniken har utvecklats parallellt med den civila. Återkopplingar mellan de båda områdena förekommer ständigt, och ofta har för militära ändamål använts samma eller lätt modifierade konstruktioner som funnits tillgängliga för civilt bruk. Så var t.ex. under segelfartygsepoken skillnaderna mellan örlogs- och handelsfartyg ganska små.

När de militära kraven stegrats

(80 av 632 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik.

I äldsta tider var den militärtekniska utvecklingen långsam. Krig fördes med vad som fanns till hands: klubbor, pilbågar, yxor och spjut. Så småningom accelererade utvecklingen, som var tämligen parallell i Fjärran Östern och den västliga världen. Tekniköverföring ägde rum med bl.a. ryttarfolken på de asiatiska slätterna. Under andra årtusendet före vår tideräknings början revolutionerades

(54 av 384 ord)

Medverkande

  • Gunnar Grandin
Källangivelse
Nationalencyklopedin, militärteknik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/militärteknik