missbruksvård, beroendevårdvård och behandling av personer som använder alkohol och/eller narkotika i sådan omfattning att de

(17 av 131 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medicinsk behandling

Den medicinska behandlingen är inriktad på akuta och kroniska medicinska skador. Den består av behandling av

(16 av 112 ord)

Psykologisk och social behandling

Den psykologiska och sociala behandlingen är ett samspel mellan hjälparen och den som behöver hjälp. En bestående lösning kräver att den senare ändrar sitt sätt att leva

(27 av 186 ord)

Institutionsvård

Institutionsvård ges främst på så kallade hem för vård eller boende (HVB) som drivs av kommuner och landsting, av stiftelser och föreningar samt av enskilda

(25 av 176 ord)

Tvångsbehandling

Tvångsbehandling används för personer med missbruk/beroende av rusmedel utifrån LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall). Huvudregeln är att personer som behöver vård för sitt missbruk ska erbjudas frivillig vård enligt socialtjänstlagen. Men om en individ ”till följd av missbruket utsätter sin hälsa för allvarlig fara, löper uppenbar risk att förstöra sitt liv eller kan befaras allvarligt skada sig själv eller

(63 av 444 ord)

Medverkande

  • Bengt Svensson
  • Göran Nordström
  • Vera Segræus

Litteraturanvisning

Effekter av offensiv narkomanvård, utgiven av Socialstyrelsen (1993);
Å. Elmér (utgivare), Missbruk: En handbok för social utbildning (1991);
L. Holgersson, Socialvården: En fråga om människosyn (1977).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, missbruksvård. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/missbruksvård