mobiltelefoni, radiosystem som medger trådlös kommunikation mellan mobila enheter och andra system såsom fasta telefoner eller internet. Området genomgår en mycket snabb teknisk utveckling, där drivkraften är användarnas krav på mobila datatjänster med hög överföringshastighet.

(35 av 250 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Mobiltelefonigenerationer

I mobiltelefonins utveckling talar man om successiva generationer där varje ny generation teknologiskt sett är mer avancerad än den föregående och erbjuder stora förbättringar med avseende på tjänster för användarna. Som brukligt vid teknikutveckling ersätter inte nya system omedelbart gamla vilket gör att mobila system av flera generationer samexisterar.

Ett typiskt exempel på första generationens mobiltelefoni, kallad 1G, är det analoga NMT

(62 av 437 ord)

Tekniker för mobiltelefoni

Ett antal viktiga tekniker utgör basen för dagens mobiltelefoni, framför allt cellsystem, multipel access och modulering

(16 av 108 ord)

Cellsystem

En grundläggande teknisk princip hos mobiltelefonisystem, som även är nyckeln till mobiltelefonins framgång, är uppdelningen av en geografisk region i ett stort antal delvis överlappande täckningsområden, så kallade celler. De tidigaste mobila systemen på 1950-talet bestod i princip av en cell med en stark sändare som täckte ett stort område men tillät endast ett begränsat antal användare. Användningen av celler löser ett stort problem, nämligen bristen på tillgängliga frekvenser som en operatör tilldelas från myndigheterna.

image/jpeg

mobiltelefoni.

(78 av 556 ord)

Digital modulering

Precis som i vanlig analog modulering påverkas bärvågens parametrar (amplitud, frekvens och fas) av informationssignalen, men vid digital modulering antar signalen diskreta värden. Man säger att man överför symboler. Vid binära data kan symbolen anta två värden som representerar 0 eller 1. Man kan också använda symboler med fler värden, till

(51 av 364 ord)

Multipel access

Ett av de grundläggande tekniska problemen vid utformningen av ett mobiltelefonsystem är lösningen av multipel access. Det frekvensband som en operatör disponerar ska kunna utnyttjas av ett stort antal abonnenter för kommunikation mellan de mobila enheterna och basstationen samtidigt och utan inbördes störningar. De tre vanligaste accessmetoderna är FDMA, TDMA och CDMA.

FDMA (frequency division multiple access) är den principiellt enklaste tekniken. Det tillgängliga frekvensbandet delas in i ett antal radiokanaler som disponeras av mobila enheter under hela uppkopplingen.

(79 av 562 ord)

CDMA i 3G

En variant av CDMA, W-CDMA (wideband code division multiple access) som utvecklades av Ericsson, Nokia och andra företag, används i UMTS. Antag att systemet i exemplet nedan (mobil enhet eller basstation) vill överföra data, i detta fall en sekvens av fyra binära symboler (1010). Varje symbol (0 eller 1) ”multipliceras” i fyra tidsluckor med kodordet (0101) som både sändare och mottagare känner till. Om symbolens värde är 1 blir resultatet som sänds till mottagaren (0101) och om värdet är 0

(80 av 647 ord)

Medverkande

  • Ivan Kruzela
Källangivelse
Nationalencyklopedin, mobiltelefoni. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mobiltelefoni