Natur:
Det moderna Sverige 5: Svealand (1970); Natur i Örebro län, utgiven av Länsstyrelsen i Örebro län (1980);
P. Hansson, Närke (1981);
E. Rosenberg & K. Curry-Lindahl (utgivare), Natur i Närke (1947).
Kulturlandskap:
D. Hannerberg, Närkes landsbygd 1600–1820 (1941).
Konst:
J. Lindström Saxon, Närkes kyrkor i ord och bild (1928);
M. Palmær Waldén & K. Waldén, Örebro i konsten (1965).
Förhistoria:
L. Klang, ”Förhistoriska gravar i Närkes centralbygd som bebyggelsehistoriskt källmaterial”, Arkeologi i Sverige 1981;
S. Welinder, ”Det äldsta jordbruket i Närke”, Från bergslag och bondebygd 1984.
Historia:
K. Bodell, Stad, bondebygd och bergslag vid mitten av 1600-talet (1970);
J. Brunius, Bondebygd i förändring (1980);
G. Jonasson, ”Stadsgrundning och bergshantering”, Från bergslag och bondebygd 1993;
H. Norman, Från Bergslagen till Nordamerika (1973).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/närke/litteraturanvisning