Namibia, stat i sydvästra Afrika; 824 000 km2, 2,5 miljoner invånare (2018). Namibia gränsar i

(14 av 102 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Innanför Namibias kust finns ett 70–160 km brett bälte, Namiböknen, som mest består av sandfält, vandrande dynrader och bergblottningar. En

(20 av 137 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Innanför kusten finns ett 70–160 km brett bälte, Namiböknen, som mest består av sandfält, vandrande dynrader och

(17 av 115 ord)

Klimat

Namibia har ett torrt tropiskt klimat. Kustområdet får högst 100 mm

(11 av 55 ord)

Växtliv

Floran är rik på endemiska arter, vilka i ett par fall är mycket speciella. Den mest

(16 av 111 ord)

Djurliv

Jämfört med angränsande länder är faunan i Namibia artfattig. Många däggdjur är

(12 av 80 ord)

Naturskydd

Namibia hade 2011 formellt åtta nationalparker. Därutöver finns ytterligare ett antal

(11 av 32 ord)

Befolkning

2018 beräknades Namibia ha en genomsnittlig befolkningstäthet av 3 invånare per km2. Den nederbördsrikaste norra tredjedelen av landet bebos av mer än hälften av befolkningen. Namiböknen längs atlantkusten är i det närmaste obebodd, med undantag av hamnarna och några mindre gruvsamhällen. 48 procent av befolkningen lever i urbana område. Den befolkningsmässigt dominerande staden är huvudstaden Windhoek

(55 av 394 ord)

Språk

Officiellt språk är engelska. Bland de inhemska språken är de största

(11 av 51 ord)

Religion

Drygt 90 % av namibierna ser sig som kristna. Den kristna närvaron började med att brittiska missionärer startade verksamhet i Namibia i början på 1800-talet. De följdes omkring 1840 av tyska missionärer, som skaffade sig ett stort inflytande och beredde marken för tysk kolonisering.

(43 av 307 ord)

Utbildning

Namibia hade före självständigheten 1990 ett segregerat skolsystem med hög standard på skolorna för vita, mellanstandard för s.k. färgade och undermåliga skolor och utbildning för

(25 av 172 ord)

Sociala förhållanden

Efter frigörelsen från Sydafrika 1990 infördes en jämlikhetspolitik, men fortfarande är Namibia ett av världens mest ojämlika länder vad gäller inkomstfördelning. Speciellt stor är skillnaden mellan dem som bor i huvudstaden Windhoek

(32 av 227 ord)

Näringsliv

Genom Namibias koloniala historia har landets ekonomi till stor del kommit att få en stark exportorientering, med inriktning

(18 av 123 ord)

Jordbruk

Jordbrukssektorn består av boskapsskötande hushåll i de mellersta och södra delarna och självhushållningsjordbruk i de norra delarna av landet. Vidare finns cirka

(22 av 153 ord)

Fiske

Namibias fiskevatten hör till de rikaste i världen. Fiskeindustrin är ungefär

(11 av 48 ord)

Mineral

Namibia är världens största producent av smyckediamanter. Den mest kända diamantgruvan ligger i Oranjemund, från vilken nästan 98

(18 av 122 ord)

Industri

Industrisektorn i Namibia är mycket liten och huvudsakligen inriktad på förädling och

(12 av 82 ord)

Utrikeshandel

Namibias export domineras av primärvaror inom framför allt gruvsektorn, men fisk

(11 av 53 ord)

Kommunikationer

Namibias transportnätverk är starkt orienterat mot Sydafrika. Den viktigaste järnvägen löper från

(12 av 81 ord)

Massmedier

Namibia har ett relativt öppet medieklimat. Pressfrihet garanteras i grundlagen och det finns ett flertal privata radiostationer

(17 av 118 ord)

Statsskick och politik

Republiken Namibias författning från 1990 stadgar att landet ska vara en flerpartidemokrati baserad på allmänna val, ha ett oberoende rättsväsen och respektera grundläggande mänskliga rättigheter. Den verkställande makten innehas av presidenten och det av presidenten nominerade kabinettet. Detta består av presidenten, premiärministern och ministrar som presidenten utser bland nationalförsamlingens ledamöter. Presidenten väljs med enkel majoritet vid allmänna och direkta val för en period av 5 år. Den lagstiftande makten utövas av ett parlament med två kammare. Nationalförsamlingen har 78 ledamöter, varav

(80 av 632 ord)

Rättsväsen

Efter självständigheten 1990 började Namibia bygga upp ett eget rättssystem och

(11 av 51 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2009) 9 000 man värvad trupp och är organiserat i

(11 av 57 ord)

Konst och konsthantverk

I Kalahariöknen i Namibia finns välbevarade klippmålningar och hällristningar från förhistorisk

(11 av 76 ord)

Förhistoria

Spridda paleolitiska ytfynd från bl.a. acheuléen har påträffats. Den berömda s.k. Apollo 11-grottan

(13 av 87 ord)

Historia

Olika grupper av san och khoikhoi (framför allt nama) har bott i Namibia sedan flera tusen år. Kring 1800 flyttade en grupp afrikaanstalande khoikhoi, som uppblandats med vita i Kapkolonin (förr kallade orlam), och grundade ett eget rike i södra Namibia. I början av 1800-talet kom också vita handelsmän söderifrån, i synnerhet till norra Namibia, och bytte elfenben och boskap mot vapen. Bantufolket herero hade börjat bosätta sig i Namibia från omkring 1600. Liksom khoisan var de boskapsskötare, och tvister om betesmarker

(80 av 996 ord)

Medverkande

 • Agneta Lind
 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Arne Anderberg
 • Christer Krokfors
 • Curt Dahlgren
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Göran Andersson
 • Görrel Espelund
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Ovesen
 • Jan von Konow
 • Lennart Weibull
 • Mai Palmberg
 • Mari Granath
 • Michael Bogdan
 • Paul Sinclair
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Åke Holmberg
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Befolkning och etnografi:
M. Biesele & R.K. Hitchcock, The Ju/’hoan San of Nyae Nyae and Namibian Independence (2011);
Richard B. Lee, The Kung San (1979);
I. Schapera, The Khoisan Peoples of South Africa (1930).
Historia:
R. First, South West Africa (1963);
John T. Friedman, Imagining the Post-apartheid State: An Ethnographic Account of Namibia (2011);
R.J. Gordon, The Bushman Myth: The Making of a Namibian Underclass (1992);
T. Linné Eriksen, Namibia: Kolonialisme, apartheid og frigjøringskamp i det sørlige Afrika (1982);
K.-G. Norén, På väg i Namibia (1995);
B. Wood, (utgivare), Namibia 1884–1984: Readings on Namibia’s History and Society (1988).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Namibia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/namibia