nationalpark, område som fredats på grund av sina naturvärden eller sina kvaliteter för friluftsliv och turism. Enligt Internationella Naturvårdsunionens (IUCN) kriterier skall nationalparker

1) utgöras av relativt stora, helst representativa, områden;

2) omfatta ett eller flera ekosystem som ej ändrats väsentligt av mänsklig påverkan;

3) vara öppna för besökare – på vissa villkor.

Termen nationalpark är inte helt entydig världen över. Beroende på att nationell naturvårdslagstiftning och naturvårdstradition varierar brukar man i

(71 av 504 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Mats Segnestam

Litteraturanvisning

Nationalparksplan för Sverige, utgiven av Naturvårdsverket (1989);
Nationalparkerna i Sverige, utgiven av Naturvårdsverket (1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, nationalpark. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nationalpark