nationalpark, område som fredats på grund av sina naturvärden eller sina kvaliteter för friluftsliv och turism. Enligt Internationella Naturvårdsunionens (IUCN) kriterier skall nationalparker

1) utgöras av relativt stora, helst representativa, områden;

2) omfatta ett eller flera ekosystem som ej ändrats väsentligt av mänsklig påverkan;

3) vara öppna för besökare – på vissa villkor.

Termen nationalpark är inte helt entydig världen över. Beroende på att nationell naturvårdslagstiftning och naturvårdstradition varierar brukar man

(71 av 493 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Mats Segnestam

Litteraturanvisning

Nationalparksplan för Sverige, utgiven av Naturvårdsverket (1989);
Nationalparkerna i Sverige, utgiven av Naturvårdsverket (1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, nationalpark. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nationalpark