Nepal, stat i Asien, till största delen belägen i Himalaya; 147 181 km2, 28,1 miljoner

(15 av 104 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Nepal ligger till större delen på Himalayas sydsluttning. Landets sydligaste del når dock med en smal zon ned i Ganges slättland.

(21 av 148 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Topografiskt sett bildar Nepal en brant övergång mellan Himalaya och det nordindiska slättlandet. Höjdskillnaderna är därför mycket stora och Nepal rymmer en lång rad olika landformer och naturtyper. Vid gränsen mot Tibet reser sig i norr Himalayas huvudkedja med några av jordens högsta toppar, bl.a. Mount Everest, Kanchenjunga, Lhotse I, Manaslu och Annapurna, med höjder över 8 000 meter över havet. Från

(62 av 426 ord)

Klimat

Höjdförhållandena påverkar starkt Nepals klimat, som varierar från tropiskt monsunklimat till

(11 av 78 ord)

Växtliv

Floran består av arter som har vid utbredning i Himalaya, men antalet endemiska arter är litet. Vegetationen präglas av de stora

(21 av 147 ord)

Djurliv

Snöleopard, blåfår och jak finns sällsynt på högplatåer i Himalaya. Pipharar är ganska vanliga, och i brantare

(17 av 118 ord)

Naturskydd

År 2010 hade Nepal nio nationalparker, bl.a. Chitwan (torrskog och öppen

(11 av 21 ord)

Befolkning

Landet har en befolkningstäthet av 191 invånare per km2, men de regionala skillnaderna är stora. Tätast befolkade är slättlandet (Tarai) i sydöst och ett begränsat område kring huvudstaden. Glesast bor invånarna i höglandet i nordväst. I bergsområdena är dock bebyggelsen koncentrerad till odlingsmarken i dalarna, och där kan befolkningstätheten

(49 av 348 ord)

Språk

Ett hundratal olika språk och dialekter talas i Nepal. De flesta

(11 av 58 ord)

Religion

Nepals brokiga befolkningsbild motsvaras av en lika sammansatt religiös mosaik. Sedan lång tid har utvecklade skriftreligioner som hinduism

(18 av 126 ord)

Utbildning

Nepals utbildningsväsen präglas av landets karaktär av primitivt jordbruksland med ovilja hos föräldrar att sända sina barn,

(17 av 116 ord)

Sociala förhållanden

Trots förbättringar inom flera områden är Nepal fortfarande ett mycket fattigt land. 80 procent av befolkningen bor på landsbygden, ofta i avlägsna och svårtillgängliga byar i bergslandskapet. Andelen invånare under fattigdomsstrecket har minskat sedan 1990 från 42 procent till 31 procent. Inkomstklyftorna är stora; 10 procent av befolkningen står för 41 procent

(52 av 341 ord)

Näringsliv

Nepal är ett av de minst industrialiserade, minst urbaniserade och fattigaste länderna i världen. 75

(15 av 103 ord)

Jordbruk

En stor majoritet av Nepals befolkning lever som bönder på en i förhållande till odlingsmarken överbefolkad landsbygd, antingen i dalgångarna

(20 av 136 ord)

Skogsbruk

Skogen är av stor betydelse för den nepalesiske bonden och utnyttjas bl.a. för

(13 av 87 ord)

Utrikeshandel

Nepal uppvisar en negativ handelsbalans, som endast till viss del kompenseras

(11 av 65 ord)

Turism och gastronomi

Antalet utländska besökare till Nepal uppgick 2015 till drygt 500 000. De flesta besökarna kommer från Indien, Storbritannien, USA, Kina och Japan. Turistintäkterna uppgick 2012 till 379 miljoner US dollar.

Den

(31 av 208 ord)

Kommunikationer

Transportsystemen i Nepal är svagt utvecklade, och på de flesta håll

(11 av 61 ord)

Massmedier

Tidningsspridningen i Nepal är låg (12 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Det finns ett trettiotal dagstidningar, av

(18 av 118 ord)

Statsskick och politik

Nepal är enligt en författning från 2007 en sekulär demokratisk stat som beskrivs som multietnisk, flerspråkig och odelbar. Press- och religionsfrihet garanteras. Ett provisoriskt parlament beslöt i maj 2008 att avskaffa

(31 av 219 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen består av lagstiftning, prejudikat och hinduisk sedvanerätt. Inom affärsjuridiken har

(11 av 43 ord)

Mänskliga rättigheter

Nepals övergång från monarki till demokratisk republik 2008 markerade slutet för ett decennium av våldsamma uppror och politisk turbulens. Landets politiska system bygger sedan 2007 på en interim konstitution. Att det inte finns

(33 av 235 ord)

Försvar

Försvaret har under de inbördeskrigsliknande förhållandena ökat från 46 000 man värvad trupp

(13 av 85 ord)

Litteratur

Nepals dominerande litteraturspråk var i äldre tid newari. Den klassiska newarilitteraturen bestod huvudsakligen av folksånger, historiska krönikor, parafraser och bearbetningar av berättelselitteratur från Indien samt skådespel där

(27 av 189 ord)

Film

Nepals föga omfattande filmproduktion stöds av Royal Nepal Film Corporation, inrättat 1971. Den första nepalesiska filmen var

(17 av 119 ord)

Konst

Bildkonsten är liksom byggnadskonsten inspirerad från Indien. Nepalesisk konst kan uppdelas i sex olika stilar som i stort sett sammanfaller med de viktigaste dynastierna:

1) tiden före Licchavi-perioden

(28 av 197 ord)

Arkitektur

Nepals arkitektur har formats under påverkan från flera håll. Det indiska inflytandet var starkt redan under det första årtusendet f.Kr. Ediktpelare skapade under Ashoka på 200-talet f.Kr. bekräftar buddhismens

(29 av 206 ord)

Musik

Med sin mångetniska befolkning har Nepal en stor rikedom av musikaliska traditioner. Lamaistisk musik finns hos Tibet-orienterade folkgrupper i Himalaya- och

(21 av 147 ord)

Förhistoria

Omgivet av Indien och Tibet har Nepal varit isolerat men också

(11 av 36 ord)

Historia

Nepal, fram till 2008 världens enda hinduiska kungarike, var till mitten av 1700-talet splittrat i många små furstestater, där dynastierna har haft såväl tibetanskt, buddhistiskt, som indiskt, hinduiskt, påbrå. På 1380-talet grep Jaya Sthiti makten i Mallariket. Hans regeringstid innebar en politisk och social konsolidering. Newarkulturen blomstrade. Många av Nepals palats och tempel byggdes på 1600-talet. Malladynastin dominerade Katmandudalen till 1768, men landet var länge delat i fyra fursteriken, som 1768–69 blev ett lätt byte för gurkhaerövrare.

Gurkhas var krigarkasthinduer

(80 av 912 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Arne Anderberg
 • Bo Gyllensvärd
 • Carl Suneson
 • Gert Holmertz
 • Gunilla Gren-Eklund
 • Göran Andersson
 • Ingemar Grandin
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Ovesen
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Karl-Reinhold Hællquist
 • Lars Åhlander
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Per-Arne Berglie
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Tomas Germundsson
 • Torsten Husén
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson

Litteraturanvisning

Allmänt:
M. Sill & J. Kirkby, Atlas of Nepal in the Modern World (1991);
H.O. Skar & S. Cederroth, Development Aid to Nepal (1997);
K.B. Thapa, Main Aspects of Social, Economic and Administrative History of Modern Nepal (1988).
Växt- och djurliv:
T.C. Majupuria (utgivare), Wild is Beautiful: Introduction to Fauna and Wildlife of Nepal (1981–82);
O. Polunin & A. Stainton, Flowers of the Himalaya (1984).
Näringsliv:
P. Blakie m.fl., Nepal in Chrisis: Growth and Stagnation at the Periphery (1980);
D. Seldon, Nepal: A State of Poverty (1987).
Jordbruk:
S.P. Adhikary, Rural Development in Nepal: Problems & Prospects (1982).
Litteratur:
K.P. Malla, Classical Newari Literature: A Sketch (1982);
K. Pradhan, A History of Nepali Literature (1984).
Musik:
I. Grandin, Music and Media in Local Life: Music Practice in a Newar Neighbourhood in Nepal (1989);
P. Moisala, Cultural Cognition in Music: Continuity and Change in the Gurung Music of Nepal (1991).
Förhistoria:
R.N. Pandey, ”Palaeo-environment and prehistory of Nepal”, Contributions to Nepalese Studies 1987.
Historia:
Sanjaya Acharya, Pro-poor Growth and Liberalization in Developing Economies: The Case of Nepal (2011);
T.L. Brown, The Challenge to Democracy in Nepal: A Political History (1996);
M. Hutt (utgivare), Nepal in the Nineties (1994);
J. Martinussen, Democracy, Competition and Choice: Emerging Local Self-Government in Nepal (1995).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Nepal. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nepal