Nicaragua [spanskt uttal nikaraʹɣwa], stat i Centralamerika; 130 700 km2, 6,6 miljoner invånare (2020). Nicaragua är

(16 av 114 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Det inre av Nicaragua domineras av den centralamerikanska delen av Kordiljärerna; på båda sidor om detta högland utbreder sig kustslätter. Den östra kustregionen är låg och

(26 av 181 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Den centralamerikanska delen av Kordiljärerna uppfyller den inre, större delen av Nicaragua, och på båda sidor om detta högland utbreder sig kustslätter. Den inre, bergiga delen mellan

(27 av 192 ord)

Klimat

Östra Nicaragua har ett tropiskt regnskogsklimat, där årsmedeltemperaturen är 26 °C och

(12 av 64 ord)

Växtliv

Floran hyser ca 7 000 arter men är ännu dåligt utforskad. Landets yta täcks till ca

(16 av 105 ord)

Djurliv

Däggdjursfaunan är rik med såväl nearktiska som neotropiska inslag. Fem arter kattdjur förekommer, bl.a. jaguar, puma

(16 av 111 ord)

Naturskydd

År 2010 fanns det två nationalparker i Nicaragua. Därtill fanns bl.a.

(11 av 27 ord)

Befolkning

Nicaragua hade 2020 en genomsnittlig befolkningstäthet av 50 invånare per km2. Tätast befolkat är Managuaområdet och låglandet i väster, medan det autonoma Atlantkusten är glesbefolkat. Nicaragua har liksom sina grannländer en ung befolkning. Under

(34 av 246 ord)

Språk

Officiellt språk och modersmål för större delen av befolkningen är spanska

(11 av 45 ord)

Religion

Kolonialkyrkan legitimerade förstörelsen av urfolkens religioner. År 1550 mördades biskop Antonio Valdivieso

(12 av 80 ord)

Utbildning

Sandinistrevolutionen 1979 innebar en nyorientering av landets utbildning med starkare inriktning mot självbestämmande och nationell identitet samt anknytning

(18 av 125 ord)

Sociala förhållanden

Nicaragua är ett av kontinentens fattigaste länder, vilket bland annat avspeglas i låg boendestandard och utbredd

(16 av 112 ord)

Näringsliv

Nicaraguas näringsliv är baserat på jordbruk och industri, främst småskalig tillverkningsindustri. Under 1980-talet lamslogs landets näringsliv till följd av inbördeskriget. Efter 1990 har en stor del omstrukturerats; betydande

(28 av 195 ord)

Jordbruk och fiske

Den skeva jordfördelningen har i Nicaragua liksom i flera andra latinamerikanska länder varit grundorsaken till krig och konflikter. Efter revolutionen 1979 förstatligades

(22 av 156 ord)

Skogsbruk

Uttaget av skog var kraftigt under 1950- och 60-talen, då amerikanska

(11 av 47 ord)

Mineral och energi

Nicaraguas mineraltillgångar består huvudsakligen av guld och silver. Talaveragruvan öppnades i

(11 av 56 ord)

Industri

Tillväxten inom Nicaraguas industri har under senare tid främst skett i de skattebefriade ekonomiska

(14 av 98 ord)

Utrikeshandel

Nicaragua har under lång tid haft underskott i sin handelsbalans. De

(11 av 61 ord)

Turism och gastronomi

Turismen hämmades starkt av det långa inbördeskriget. Från slutet av 1980-talet har dock regeringarna tagit initiativ till en utveckling av näringen genom att främja hotellbyggen och ekoturism. Under slutet av

(30 av 209 ord)

Kommunikationer

Det mesta av transportarbetet i landet går på vägar. Vägnätet är

(11 av 65 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Nicaragua är förhållandevis liten (30 ex. per 1 000 invånare, 2000). Det finns fem dagstidningar. Mest känd är borgerliga La Prensa (grundad 1926,

(25 av 168 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Enligt konstitutionen från 1987 (reviderad senast 2014) delas den politiska makten mellan presidenten och nationalförsamlingen. Författningsändringarna 2014 innebar bland annat

(20 av 142 ord)

Politik

De största partierna har under lång tid varit Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, 'Sandinistiska fronten för nationell befrielse') och högerpartiet Partido Liberal Constitucionalista (PLC, 'Konstitutionalistiska liberala partiet'). FSLN, ofta kallade sandinisterna, grundades som en gerillarörelse på 1960-talet och var med om att störta Somozaregimen

(45 av 319 ord)

Rättsväsen

Rättsreglerna är i princip kodifierade. De viktigaste kodifikationerna är civillagen, civilprocesslagen,

(11 av 37 ord)

Mänskliga rättigheter

Nicaragua är ett av de fattigaste länderna i Latinamerika och kännetecknas av en ojämn fördelning av resurserna. Folket har lidit avsevärt under de senaste decenniernas regimskiften från diktatorn Anastasio Somozas styre och vidare genom det socialistiska styret under Daniel Ortega 1979–90.

Flera sociala reformer infördes förvisso under Ortegas regim och grunderna lades för en demokratisk

(55 av 389 ord)

Försvar

Efter demobiliseringen 1989–91 har försvaret skurits ned avsevärt och omorganiserats. Det

(11 av 60 ord)

Litteratur

Portalfiguren i Nicaraguas litteratur är poeten Rubén Darío, den spanskamerikanska modernismens grundare. Nicaragua har under 1900-talet förblivit det främsta poesilandet i Central­amerika.

(22 av 157 ord)

Drama och teater

Teatern i Nicaragua har ofta haft en social inriktning och en

(11 av 65 ord)

Film

Det dröjde länge innan en filmproduktion på allvar kom i gång i Nicaragua. President Somoza grundade 1970 Producine, ett bolag som började producera Somozavänlig journalfilm, militär undervisningsfilm och reklamfilm för Somozas egna produkter. Det var

(35 av 250 ord)

Konst

Nicaraguas konst präglas av barocken under kolonialtiden och av neoklassicismen efter självständigheten. På 1900-talet

(14 av 99 ord)

Arkitektur

De bäst bevarade byggnaderna från kolonialtiden finns i Granada och León. Kyrkan La Merced (1781–83) i Granada byggdes i barockstil.

(20 av 138 ord)

Musik

Inom konstmusiken framstår tonsättaren Luis Delgadillo (1887–1961) som den främste nationalisten, med verk som ”Sinfonía Nicaragüense” och operan ”Mavaltayán”.

Den traditionella musiken har rötter i

(25 av 176 ord)

Förhistoria

Nicaragua, beläget vid de forntida mesoamerikanska högkulturernas sydgräns, tillhör den så

(11 av 46 ord)

Historia

Spanjorerna erövrade Nicaragua på 1520-talet, och från 1570 och under resten av kolonialtiden regerades Nicaragua från Guatemala. Redan i slutet av 1500-talet blev Nicaraguas atlantkust utsatt för angrepp av engelska sjörövare. Engelsmännens närvaro i området förstärktes successivt och fick effektivt stöd av miskitofolket. Åren 1740–86 stod Mosquitokusten under brittisk kontroll. Samtidigt splittrades Nicaragua av konflikterna mellan provinsens två viktigaste städer, Granada och León.

Nicaraguas brytning med Spanien inträffade 1821

(69 av 492 ord)

Sandiniststyre och inbördeskrig

Kriget hade kostat mer än 30 000 liv, en stor del av landets infrastruktur var förstörd och ekonomin raserad. En provisorisk regering bildades med sandinisterna i spetsen, vilket ledde till att en jordreform genomfördes, stora delar av ekonomin förstatligades och en omfattande alfabetiseringskampanj inleddes. Sandinisternas revolution fick initialt stort stöd inom landet och även internationellt. UNESCO gav Nicaragua pris för

(60 av 425 ord)

Nicaragua under 2000-talet

Presidentvalet 2001 vanns av Enrique Bolaños (1928–2021), också från högerpartiet PLC, som varit vicepresident under Alemán. Trots att partiet även hade egen majoritet i parlamentet fick Bolaños regering stora problem sedan han brutit med sin tidigare kollega Alemán, vilken han anklagade för korruption. Splittringen i partiet PLC ledde

(48 av 342 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Arne Anderberg
 • Caroline Boussard
 • Dag Retsö
 • Göran Andersson
 • Hernán Horna
 • Jan von Konow
 • Jan-Åke Alvarsson
 • Jessica Christoffersen
 • Johan Schmidt
 • Johanna Broman Åkesson
 • Kjell A. Johansson
 • Lars Magnus Hedin
 • Lars Åhlander
 • Lennart Weibull
 • Manfred Hofmann
 • Mauricio Rojas
 • Melina Solcà
 • Micael Lindholm
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • Noel Broadbent
 • Pedro da Cruz
 • Pedro van der Lee
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Tina Lundh
 • Torsten Husén
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Litteratur:
J.E. Arellano, Antología general de la poesía nicaragüense (1984);
S.F. White (utgivare), Poets of Nicaragua: A Bilingual Anthology, 1918–1979 (1982).
Drama och teater:
P.A. Cuadra, Tres obras de teatro nuevo (1958).
Film:
Jonatahan Buchsbaum, Cinema and the Sandinistas (2003).
Historia:
C. Dickey, With the Contras (1985);
P. Kornbluh, Nicaragua: The Price of Intervention (1987);
I.A. Luciak, The Sandinista Legacy (1995);
Kenneth E. Morris, Unfinished Revolution: Daniel Ortega and Nicaraguas Struggle for Liberation (2010);
J. Pearce, Under the Eagle: U.S. Intervention in Central America and the Caribbean (1982);
M. Randall, Sandino’s Daughters Revisited (1994);
T.W. Walker, Nicaragua: The Land of Sandino (1981);
Justin Wolfe, The Everyday Nation-state: Community & Ethnicity in Nineteenth-century Nicaragua (2007);
R.L. Woodward, Central America: A Nation Divided (1976).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Nicaragua. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nicaragua