Nigeria har under hela 2000-talet upplevt en stark ekonomisk tillväxt. Landet är med sin stora befolkning och sina rika naturresurser, främst i form av olje- och naturgastillgångar, tillsammans med Sydafrika kontinentens största ekonomi. Förutom råvaruexporten har den växande medelklassens köpkraft och efterfrågan på varor och tjänster en ökande betydelse för den ekonomiska tillväxten, till exempel har den snabbt växande internet- och mobiltelefonmarknaden varit gynnsam för landets ekonomi.

Med en snabbt växande befolkning, enligt FN beräknas Nigeria 2015 vara världens tredje

(80 av 601 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Omkring 1/3 av Nigerias yta beräknas vara odlingsbar och landet som helhet har goda förutsättningar för jordbruk.

Vid tiden för självständigheten 1960 hade Nigeria en betydande jordbruksexport. Med 1970-talets snabba expansion av oljeindustrin

(33 av 233 ord)

Skogsbruk

Knappt 10 procent av Nigerias landyta täcks av skog, av vilken större delen utgörs

(14 av 96 ord)

Fiske

Med sin långa kuststräcka, det stora Nigerdeltat och flera stora floder, bland

(12 av 85 ord)

Mineral

Oljeindustrin har enorm betydelse för Nigerias ekonomi. Landet har sedan 1958 utvunnit olja i Nigerdeltat, och det finns även stora oljefyndigheter längre ut till havs. Nigeria är den största oljeexportören i Afrika; olja, naturgas och petroleumprodukter svarar för cirka 95 procent av exportinkomsterna. Landets olja hör till världens

(48 av 340 ord)

Energi

Trots att landet hör till världens största producenter av olja och naturgas,och dessutom har stora kolfyndigheter och goda förutsättningar för utvinning av vattenenergi är Nigeria ett av de

(28 av 195 ord)

Industri

Industrisektorn, utanför olje- och naturgasindustrin, har en ganska bred produktion, främst inriktad på hemmamarknaden. Tillverkningsindustrin är mest inriktad på textilier, drycker, cigaretter, skor,

(23 av 162 ord)

Utrikeshandel

Utrikeshandeln bestäms i hög grad av världsmarknaden för olja. Oljeexporten svarar för nästan hela exportvärdet och tack vare denna

(19 av 129 ord)

Medverkande

  • Anders Hansson
  • Hans Holmén
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv och ekonomi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nigeria/näringsliv-och-ekonomi