Från Bowmans kapsel rinner primärurinen vidare genom nefronet i en njurkanal (tubulus, pluralis tubuli). Njurkanalerna kantas av ett enkelt skikt av epitelceller, som har olika funktioner beroende på var i kanalen de är belägna.

En njurkanal börjar med en proximal tubulus i njurbarken. Sedan följer en U-formig Henles slynga, som löper ned i njurmärgen.

(54 av 384 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Anders Lundquist
  • Bengt Rippe
  • Jan Pontén
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Primärurinen modifieras i njurkanaler och samlingsrör. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/njure/människan/primärurinen-modifieras-i-njurkanaler-och-samlingsrör