Nordbanken, Stockholm, statsägd bank till 1995 då en del av aktierna

(11 av 36 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Statligt bankägande

År 1917 startade Svenska Lantmännens Riksförbund (SLR) en särskild lantmannabank för jordbruksnäringen, men konjunkturomsvängningen och deflationskrisen 1920–22 ledde till likvidation 1923. Staten fick gå in och teckna aktier i en

(30 av 211 ord)

Omstrukturering och expansion

Övertagandet av Postbankens bankrörelse 1974 markerade inledningen av en stark expansionsfas. Den förebådades också av

(15 av 102 ord)

Överexpansion, kris och kreditförluster

Expansionen stimulerades också av finanssektorns tillväxt under 1980-talet, en ökad benägenhet hos företagen att etablera förbindelser med flera banker samt, från 1985, den allmänna avregleringen på kreditmarknaden. Den fortsatta utvecklingen kännetecknades bl.a. av nya företagsförvärv. År 1988 köptes 90 % av

(40 av 284 ord)

Medverkande

  • Ingvar Körberg
  • Sven Bläckberg

Litteraturanvisning

G. Eliasson & M. Larsson , Staten som bankägare: Från Jordbrukarbanken till Nordbanken ( 1992);
H. Klahr, PKbanken: Historien om en affärsbank ( 1988);
J. Lybeck, Finansiella kriser förr och nu ( 2:a upplagan 1993);
U. Reinius, Stålbadet: Finanskrisen, Penserkraschen och Nordbankens rekonstruktion ( 1996).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Nordbanken. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nordbanken