Nordmakedonien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa; 25 713 km2, 2,1 miljoner invånare (2019). Nordmakedonien gränsar till

(17 av 116 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Nordmakedoniens mellersta del består av ett lågland, som genomflyts av floden Vardar med dess bifloder. Både öster och väster om

(20 av 136 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

I den centrala delen av Nordmakedonien utbreder sig ett lågland, som genomflyts av floden Vardar med dess bifloder,

(18 av 113 ord)

Klimat

Nordmakedonien har ett kontinentalt präglat klimat med nederbörden relativt jämnt fördelad under

(12 av 51 ord)

Växt- och djurliv

Den naturliga vegetationen utgörs på lägre sluttningar av lövskog med orientalisk avenbok (Carpiʹnus orientaʹlis), lönn- och ekarter, bland annat ungersk, turkisk

(21 av 146 ord)

Naturskydd

Nordmakedonien har tre nationalparker, Mavrovo, Galičica och Pelister, alla i bergsområden. Därtill

(12 av 28 ord)

Befolkning

Vid landets senaste folkräkning 2002 var makedonier landets största folkgrupp (64

(11 av 75 ord)

Språk

Officiellt språk är den sydslaviska makedonskan, som har en kort historia som skriftspråk/standardspråk, bara sedan andra världskriget. Makedonskan

(18 av 126 ord)

Religion

Den religiösa bilden i Nordmakedonien speglar den etniska sammansättningen. En majoritet (cirka

(12 av 70 ord)

Utbildning

Fram till 1991, då området tillhörde Jugoslavien, var utbildningssystemet främst inriktat på naturvetenskapliga ämnen och som förberedelse för arbetsmarknaden.

(19 av 126 ord)

Sociala förhållanden

Landet övertog vid självständigheten 1991 ett väl utbyggt social- och hälsovårdsväsen.

(11 av 31 ord)

Näringsliv

Jordbruket har fortfarande ganska stor betydelse för Nordmakedoniens ekonomi, men den sektor som ökat mest under 00-talet är tjänste- och

(20 av 138 ord)

Jordbruk

Jordbruket har fortfarande stor betydelse för landets ekonomi. Boskapsskötsel (får och

(11 av 72 ord)

Råvarutillgångar och energiförbrukning

Nordmakedonien har begränsade mineralfyndigheter. De viktigaste exportprodukterna är nickeljärn samt stål- och

(12 av 78 ord)

Industri

Efter andra världskriget har omfattande industrialisering ägt rum. Dock har den industriella satsningen varit

(14 av 97 ord)

Transporter

Landsvägstrafiken mellan Centraleuropa och Grekland har sedan lång tid passerat genom

(11 av 51 ord)

Massmedier

Mediespridningen i Nordmakedonien är förhållandevis blygsam i jämförelse med andra stater i det tidigare Jugoslavien och påminner närmast om Greklands (21 tidningsex. per 1 000

(25 av 166 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Republiken Makedoniens författning antogs i november 1991. Den lagstiftande makten utövas

(11 av 62 ord)

Politik

Under och efter Kosovokriget fanns det en rädsla för att konflikten skulle spridas från Kosovo till Makedonien med dess stora albanska minoritet, en farhåga som besannades i samband med de stridigheter som uppstod mellan regeringsstyrkor och den albanska gerillagruppen UÇK på våren 2001. Efter den så kallade Ohridöverenskommelsen i augusti 2001, som innebar utökade rättigheter för den albanska befolkningen, återställdes lugnet. Se vidare jugoslaviska krigen (Makedonienkonflikten).

Sedan självständigheten har två stora partier turats om att leda koalitionsregeringar, dels slavisk-makedonska konservativa och

(81 av 708 ord)

Namnfrågan

Den politiska situationen i det som i dag är Nordmakedonien har ofta varit besvärlig, inte minst på grund av etniska konflikter i området och grannländernas stundom fientliga inställning till landet. En konflikt uppstod 1991 då det officiella namnet Republiken Makedonien antogs och det i konstitutionen angavs att man

(48 av 333 ord)

Rättsväsen

Trots uppnådd självständighet fortsätter man i Makedonien att i brist på

(11 av 33 ord)

Försvar

Planer från 1999 syftade till att organisera en armé om tre kårer med vardera tre brigader med lättare utrustning och ett luftförsvar

(22 av 157 ord)

Litteratur

Makedonernas strävan efter politisk och språklig autonomi kröntes med framgång först 1944, då makedonskan proklamerades som officiellt språk i republiken Makedonien i den nya jugoslaviska federationen. Den makedonska litteraturens historia är emellertid

(32 av 224 ord)

Drama och teater

Skådespel på makedonskt folkspråk hade sporadiskt förekommit sedan 1901, men först

(11 av 56 ord)

Film

En makedonisk filmproduktion på reguljär basis kom i gång först efter andra världskriget med grundandet av

(16 av 111 ord)

Konst

Med de invandrade slaver som accepterade kristendomen utvecklades en intensiv byggnadsverksamhet; väggmåleriets framväxt daterar sig till 1000-talet, då det första skiktet av freskomålningar i kyrkan Sankta Sofia i Ohrid blev till. Freskomåleriet utvecklades under inflytande från Konstantinopel och Thessaloniki men fick särskilda slaviska drag,

(44 av 309 ord)

Musik

Folkmusiken i det mångetniska Nordmakedonien rymmer en rad tydligt etniskt markerade traditioner: slaviska, albanska, turkiska, grekiska, arumänska, romska med flera. Dessa har dock vissa grundläggande drag gemensamma. Därutöver finns det distinkta skillnader mellan en ålderdomlig traditionell musik utövad i huvudsak på landsbygden (izvorna muzika), en bearbetad folkmusik för scenbruk i folkloreensembler, den urbana ”nykomponerade folkmusik” som växte fram under 1950-talet samt turbofolk, uppkommen på 1990-talet under påverkan från Serbien. Viktiga musiktillfällen är bröllop, dop och omskärelse, kalenderfester som

(78 av 543 ord)

Dans

Folkdanserna består till största delen av kedjedanser, oro. De förekommer i många former, antingen för båda könen eller för

(19 av 129 ord)

Folkkultur

Den traditionella makedoniska folkkulturen är sammansatt av element från europeisk fornkultur, klassisk medelhavskultur, den bysantinska kultursfären samt av orientaliskt inflytande genom osmanturkisk förmedling.

(23 av 164 ord)

Förhistoria

Den övre delen av Vardars dalgång har i alla tider utgjort en viktig

(13 av 87 ord)

Historia

De illyriska och thrakiska stammar som bebodde regionen låg från 600-talet f.Kr. i konflikt med det nordgrekiska kungariket

(18 av 122 ord)

Del av Jugoslavien

Efter Balkankrigen 1912–13 delades det makedonska området mellan Serbien, Bulgarien och Grekland. Som ett led

(15 av 107 ord)

Självständighet och namnbyte

Sedan Slovenien och Kroatien brutit sig ur den jugoslaviska federationen förklarade sig dock Makedonien efter en folkomröstning självständigt 1991. På grund av grekiskt motstånd, framför allt mot landets namn som grekerna såg som sitt, försenades det internationella erkännandet. Våren 1993 kunde landet väljas in i FN under det provisoriska namnet FYROM (Före detta jugoslaviska republiken Makedonien).

Under den första självständighetstiden hade landet stora ekonomiska

(64 av 457 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Bengt A. Lundberg
 • Dick Harrison
 • Frans af Schmidt
 • Göran Andersson
 • Holger Daun
 • Jan von Konow
 • Johan Callmer
 • Johan Warell
 • Kenneth Nyström
 • Lars Åhlander
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • Mátyás Szabó
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Owe Ronström
 • Pontus Reimers
 • Rutger Lindahl
 • Sven Behrens
 • Sven Gustavsson
 • Sören Sommelius
 • Tomislav Dulic
 • Tommy Book
 • Torsten Kälvemark
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Ulla Nordlöf-Lagerkranz
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Nordmakedonien. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nordmakedonien