Nordsjön, randhav till Atlanten beläget på den nordvästeuropeiska kontinentalsockeln. Nordsjön avgränsas vanligen mot Engelska kanalen vid den smalaste delen av Doverkanalen samt i norr av

(25 av 176 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Geologi

Nordsjöns geologiska historia går tillbaka ca 350 miljoner år då det bäcken från vilket Nordsjön formats

(16 av 112 ord)

Fysisk oceanografi

Vatten med hög salthalt från Nordatlantiska strömmen tillförs mellan Skottland och Norge. Det mesta söker sig söderut längs den västra sluttningen av Norska rännan, men stora kvantiteter kommer även in längs Shetlandsöarnas östsida samt mellan Shetlands- och Orkneyöarna. Huvudflödet passerar genom norra Nordsjön och in i Skagerrak med Nordjutska strömmen innan det lämnar Nordsjön i Norska kustströmmen. En mindre

(59 av 416 ord)

Biologi

Nordsjön är ett mycket produktivt havsområde. Den stora tillförseln av näringsämnen, där 80–90 % kommer in med vattnet från Atlanten, används effektivt i det grunda havet. Tillväxten av växtplankton varierar i en årsrytm som är

(35 av 241 ord)

Naturresurser

Nordsjön är ett av de viktigaste fiskevattnen i världen och svarar med sina ca två miljoner ton årligen för ca 5 % av världsfisket. Konsumtionsfisket gäller framför allt sill och makrill, olika arter torskfiskar

(34 av 234 ord)

Miljöproblem

Allt utnyttjande av havet kan medföra miljöproblem. Ringnotsfisket på 1960- och 70-talen ledde till att nordsjösillen och makrillen nästan försvann. I slutet av 1980-talet skedde en

(26 av 179 ord)

Medverkande

  • Johan Rodhe

Litteraturanvisning

Nordeuropas hav – Nordeuropas miljö, Rapport till Nordiska rådets internationella konferens om havsföroreningar ( 1989);
M. MacGarvin, Greenpeace bok om Västerhavet (svensk översättning 1990);
J. Møller-Christensen & B. Nyström, Fiskar i Nordsjön (svensk översättning 1977).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Nordsjön. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nordsjön