Nürnbergprocessen [nyʹrnbɛrk-], internationell rättegång mot nazistiska krigsförbrytare efter andra världskriget.

(10 av 10 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bakgrunden

Under krigsåret 1943 etablerade de mot Tyskland allierade staterna en krigsförbrytarkommission i London, United Nations War Crimes Commission (UNWCC). Den hade till uppgift att samla in material om krigsförbrytelser och krigsförbrytare i av Tyskland behärskade områden,

(36 av 254 ord)

De anklagade

Överenskommelse nåddes om att rättegången skulle äga rum i Nürnberg i den amerikanska ockupationszonen, och dit fördes hösten 1945 tjugotvå anklagade, som tillfångatagits av de allierade. Eftersom Hitler själv, Goebbels och Himmler begått självmord representerade de anklagade endast

(38 av 265 ord)

Åklagarsidan

Såväl åklagare som domare representerade de allierade makter som ingått Londonöverenskommelsen. De åtalade hade alla egen försvarsadvokat av tysk nationalitet. Chefsåklagare var Robert H. Jackson (1892–1954), en

(27 av 190 ord)

Processen

Kretsen av tilltalade hade krympt redan i processens inledande skede. Krupp kvarstod visserligen som åtalad för den händelse hans hälsa skulle förbättras, men i praktiken lades hans fall åt sidan och aktualiserades sedan aldrig. Ley hade begått självmord i sin cell i oktober 1945 efter att ha delgivits anklagelseakten.

Samtliga åtalade förklarade sig oskyldiga. Göring med formuleringen ”im Sinne der Anklage

(61 av 433 ord)

Domsluten

Den 1 oktober 1946 avkunnades dom mot de 21 närvarande tilltalade och mot en frånvarande (Bormann). Elva av de

(19 av 131 ord)

Kritik och eftermäle

Processen har ofta kritiserats för att den innebar en ”segrarnas rättvisa” och för att den resulterade i domar för brott som inte existerade vid tiden för handlingarnas begående (retroaktiv rättstillämpning). Denna kritik är

(33 av 234 ord)

Medverkande

  • Ove Bring

Litteraturanvisning

Telford Taylor, The Anatomy of the Nuremberg Trials ( 1993);
A. Tusa & J. Tusa, Nürnbergprocessen ( svensk översättning 1996).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Nürnbergprocessen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nurnbergprocessen