organisk kemi, kolföreningarnas kemi. Benämningen organisk härrör från tiden före 1850, då man ansåg att de komplicerade föreningarna i den levande (organiska) naturen måste tillkomma under inflytande av ”livskraft”. Denna idé försvann ur kemin så snart man lyckats syntetisera organiska föreningar ur oorganiska, ”döda” ämnen. Benämningen organisk överfördes sedan på kolföreningarnas kemi, eftersom det omkring 1860 stod klart att denna avgränsning var högst ändamålsenlig med hänsyn tagen till kolföreningarnas mångfald, variationsrikedom och systematik. Beträffande den organiska kemins historia m.m., se

(80 av 1009 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Lennart Eberson
  • NE-redaktionen (uppdatering)

Litteraturanvisning

”Organisk-kemiska namn – skrivregler”, Kemisk Tidskrift 1979;
L. Eberson, Organisk kemi ( 2:a upplagan 1977).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, organisk kemi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/organisk-kemi