pappersmaskin, maskin för industriell tillverkning av papper.

I moderna pappersmaskiner tillverkas ett ändlöst pappersark, upp till 10 m brett, med en hastighet av över 20 m/s, dvs. ett hektar var femtionde sekund. En modern pappersmaskin är över

(37 av 255 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inloppslådan

Mälden tillförs maskinens inloppslåda och breds ut över pappersmaskinens bredd och

(11 av 41 ord)

Viran

Den på viran pålagda fibermängden är högre än vad som erfordras för

(12 av 85 ord)

Guskvalsen

Det våta pappersarket tas av från viran vid guskvalsen, som även

(11 av 52 ord)

Presspartiet

I presspartiet pressas vatten ut när pappersbanan, understödd av filtar, manglas

(11 av 63 ord)

Torkpartiet

I torkpartiet torkas papperet genom att ledas över ångupphettade järncylindrar. Det enklaste torkpartiet består av en enda torkcylinder, upp till ca sex meter i

(24 av 166 ord)

Glätten och rullstolen

Pappersmaskinen avslutas med en maskinglätt, en stapel av polerade hårda järnvalsar

(11 av 22 ord)

Datorstyrning

Pappersmaskiner styrs av datorer. Till datorn matas impulser från flera hundra mätställen, som anger vätskeflöden, koncentrationer, tryck och temperaturer,

(19 av 129 ord)

Hjälpmaskineri

Pappersmaskinens hjälpmaskineri består av en våt och en torr del. I den våta delen hanteras fibrer,

(16 av 114 ord)

Historik

Metoden att tillverka papper i ändlösa banor uppfanns av fransmannen Nicolas-Louis Robert (Robert le

(14 av 99 ord)

Medverkande

  • Börje Steenberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, pappersmaskin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pappersmaskin