Paʹpua Nya Guineʹa [gi-], stat i västra Stilla havet; 462 840 km2, 9

(13 av 89 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Huvuddelen av landet, som ligger på östra Nya Guinea, genomdras av en bergskedja med många snöklädda toppar; södra delen är

(20 av 140 ord)

Natur

Se Nya Guinea samt Bismarckarkipelagen, Trobriandöarna, Louisiaderna och Bougainville.

(9 av 9 ord)

Befolkning

Nya Guineas befolkning ökade 1990–2020 från 3,6 miljoner till 9 miljoner. Endast 13 procent av befolkningen bor i städer, den näst lägsta

(22 av 154 ord)

Språk

I officiella sammanhang används tre språk: tok pisin, engelska och hiri-motu. Av dessa tre är tok pisin, ursprungligen

(18 av 125 ord)

Religion

Ca 59 % av befolkningen (1994) är protestanter (34 % lutheraner); 33 % är

(14 av 24 ord)

Utbildning

Den positiva ekonomiska utvecklingen under 00-talet följdes inte av motsvarande förbättring vad gäller utbildning och läskunnighet. Skolväsendet har stora brister på alla nivåer. Mycket små förändringar skedde mellan 1990 och 2005 trots omfattande utvecklingsbistånd från Australien. Denna samverkan fortsätter

(39 av 276 ord)

Sociala förhållanden

Papua Nya Guinea är ett av de fattigaste länderna i sin del av världen och har låga värden för de flesta indikatorer som används för att visa på sociala förhållanden. Fattigdomen ökade avsevärt under årtiondet fram till 2006, då mer än halva befolkningen levde

(44 av 314 ord)

Näringsliv

Papua Nya Guinea är rikt på naturresurser. Där finns betydande tillgångar på bland annat guld, koppar och naturgas. Den största delen av landet är skogbevuxen och havet kring öarna är rikt på fisk. Trots det är landet det fattigaste och

(40 av 280 ord)

Jordbruk

Jordbruk, skogsbruk och fiske sysselsatte 2013 ungefär 70 procent av befolkningen. De flesta driver småjordbruk med självhushåll kompletterat med byteshandel, och svedjebruk förekommer fortfarande. Främst odlas sötpotatis, jams

(28 av 195 ord)

Skogsbruk

Sammanhängande skogsomården täcker drygt 61 procent av landets areal och utgör den tredje största regnskogsarealen i världen, efter skogarna i Amazon- och Kongobäckenet. Inräknas även områden med buskvegetation och glesare trädvegetation, mangroveskog och plantager är cirka 80 procent av

(39 av 274 ord)

Fiske

Kring Papua Nya Guinea finns goda fiskevatten, och fiske är vanligt

(11 av 59 ord)

Mineral och energi

Papua Nya Guinea har rika mineraltillgångar, främst koppar och guld, men även silver, nickel och bly. Därtill kommer stora, hittills outnyttjade förekomster av kobolt och krom. Koppar och guld började brytas 1972 i ett mycket stort dagbrott på ön Bougainville, men till följd av oroligheter

(45 av 321 ord)

Industri

Tillverkningsindustrin svarar för endast drygt 6 procent av BNP och för några procent av sysselsättningen i landet. Dess

(18 av 126 ord)

Utrikeshandel

Mineral har alltid dominerat landets export och 2017 svarade olja, guld och koppar tillsammans för 3/4 av exportinkomsterna. Därtill

(19 av 133 ord)

Kommunikationer

Bristfälliga transportsystem innebär allvarliga begränsningar för landets utveckling och för nationsbyggandet. Den oländiga terrängen gör att en nord–sydlig väg saknas och att riksvägarna i olika delar av huvudön inte är

(30 av 213 ord)

Massmedier

Tidningsspridningen i Papua Nya Guinea är liten (14 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Det finns

(16 av 101 ord)

Statsskick och politik

Papua Nya Guinea är självständig medlem av Samväldet, och den brittiska monarken är

(13 av 89 ord)

Rättsväsen

Rättssystemet har utvecklats under inflytande av engelsk rätt, inte minst via

(11 av 33 ord)

Mänskliga rättigheter

Papua Nya Guineas moderna historia utmärks av våldsamma etniska sammandrabbningar och interna politiska slitningar (se Historia). Den unga önationen har sedan självständigheten 1975 upplevt flera maktskiften, undantagstillstånd och ett

(29 av 204 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2009) 3 100 man värvad trupp och är organiserat i

(12 av 45 ord)

Konst

Se Oceanien (Konst).

(3 av 3 ord)

Musik och dans

I det etniskt och kulturellt mångskiktade Papua Nya Guinea är musik

(11 av 74 ord)

Förhistoria

Se Nya Guinea (Förhistoria).

(4 av 4 ord)

Historia

Papua Nya Guinea har bildats av områden som tillhört de båda kolonierna Brittiska Nya Guinea och Deutsch-Neuguinea (Kaiser-Wilhelms-Land och Bismarckarkipelagen), vilka grundades 1884–85. Då fanns inom området tusentals små samhällen (”stammar”), ofta styrda av s.k. big men. Det fanns ingen statsbildning, inga städer, ingen

(44 av 308 ord)

Medverkande

 • Alexander Wanek
 • Anders Jönsson
 • Christopher Stroud
 • Göran Andersson
 • Ingemar Grandin
 • Jan Ovesen
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Per Beskow
 • Solveig Mårtensson
 • Ulf Arvidsson
 • Ulla Nordlöf-Lagerkranz
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Musik och dans:
S. Feld, Sound and Sentiment (2:a upplagan 1992).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Papua Nya Guinea. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/papua-nya-guinea