(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

1945–80

Efter andra världskriget blev Sverige i hög grad orienterat mot den engelskspråkiga delen av världen, vilket starkt bidrog till dominansen för empirisk variabelbaserad forskning med användning av statistiska forskningsmetoder. Differentiell psykologi och testteori fick ett stort utrymme. Forskningen gällde i stor utsträckning observation och mätning av begåvning, kunskaper, färdigheter, attityder och intressen inom ramen för ett testteoretiskt tänkande. Denna forskning gällde förutsättningar för och resultat av pedagogiska aktiviteter knutna till eleverna, snarare

(72 av 513 ord)

1980–i dag

Under 1980-talet återknöts kontakterna med den didaktiska traditionen i vår omvärld. Det är den del av pedagogiken som syftar till att ge svar på frågorna varför, vad och hur man ska undervisa. Didaktik var tidigt inom den filosofiska traditionen en central del av pedagogiken. När den svenska pedagogiken bröt med den filosofiska traditionen, för att bli mer

(57 av 405 ord)

Medverkande

  • Lennart Svensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Den pedagogiska forskningen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pedagogik/den-pedagogiska-forskningen