Livförsäkring kan definieras som en försäkring där utbetalning av ersättning är beroende av en eller flera personers liv.

(18 av 125 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kapitalförsäkring

är enligt den avtalsrättsliga lagstiftningen en livförsäkring i vilken försäkringsgivarens betalningsskyldighet vid försäkringsfall är bestämd

(15 av 104 ord)

Livränteförsäkring

är en livförsäkring med periodisk utbetalning (temporär eller livsvarig), där bolagets betalningsskyldighet är

(13 av 92 ord)

Fondförsäkring

För denna försäkringsform gäller delvis andra regler eftersom avtalade förmåner knyts

(11 av 26 ord)

Livförsäkringsteknik

Traditionell livförsäkring bygger i hög grad på matematiska och statistiska metoder, vilket

(12 av 83 ord)

Återbäring

Som framgått ovan är livförsäkringspremierna baserade på vissa antaganden. Om det

(11 av 31 ord)

Den privata livförsäkringens betydelse

Trots socialförsäkringarna fyller privat livförsäkring alltjämt en viktig funktion. Den utgör ett

(12 av 81 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Livförsäkring. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/personförsäkring/livförsäkring