Efter ett krisdrabbat 1980-tal infördes under 1990-talet ett strängt stabiliserings- och omstruktureringsprogram med genomgripande ekonomiska reformer,

(16 av 114 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Omkring hälften av Perus jordbruksareal ligger i det andinska höglandet, där odling av majs och potatis till självhushåll dominerar men

(20 av 142 ord)

Skogsbruk

Andernas östra sluttningar och den angränsande regnskogsregionen i öster utgör över

(11 av 74 ord)

Fiske

Från att ha varit av liten betydelse i början av 1950-talet expanderade Perus fiske till

(15 av 105 ord)

Mineral

Peru har rika mineraltillgångar, band annat guld, koppar, zink, silver, bly, tenn och järn, och hör till världens främsta producenter och exportörer av flera

(24 av 167 ord)

Energi

Peru har stora energitillgångar i form av fossila bränslen. Förutom olja finns

(12 av 84 ord)

Industri

Sedan länge är gruvindustrin Perus viktigaste näring. Främst är det koppar som

(12 av 80 ord)

Utrikeshandel

Avregleringar och en övervärderad valuta gjorde att importen successivt ökade under

(11 av 69 ord)

Turism och gastronomi

Peru är ett av Sydamerikas främsta turistländer. Landet besöktes 2015 av 3,5 miljoner turister, och turismen bidrar med cirka 10 procent till både BNP och sysselsättning. Landet har flera stora turistmål såsom städerna Lima och Cuzco, inkastaden Machu Picchu samt höglandet med bland annat Titicacasjön.

image/jpeg

Peru. Machu Picchu, som ruinstaden ter sig när när man kommer fram på inkaleden från Cuzco.

Huvudstaden Lima ger

(66 av 471 ord)

Medverkande

  • Dag Retsö
  • Joakim Olofsson
  • Tove Janson Borglund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/peru/näringsliv