produktionsområden, jordbrukets produktionsområden , regioner med likartade förutsättningar för jordbruk. Vid indelningen har hänsyn tagits till belägenhet och produktionsbetingelser samt faktorer som klimat, topografi och jordarternas textur och mineralogiska egenskaper. Sverige är indelat i åtta större produktionsområden vart och ett omfattande två eller flera mindre produktionsområden, sammanlagt 18. Dessa omfattar i sin tur två eller flera s.k. naturliga jordbruksområden, totalt ett 60-tal. Förutom

(63 av 438 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Birger Granström

Litteraturanvisning

Jordbruksstatistisk årsbok ( 1965–);
Sveriges nationalatlas: Jordbruket ( 1992).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, produktionsområden. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/produktionsområden