Qatar [svenskt uttal katɑ:ʹr], stat och självständigt emirat på Arabiska halvöns kust mot Persiska viken; 11 440 km

(17 av 117 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Qatar utgörs av en flack kalkstensplatå som höjer sig från öster mot väster. Sanddyner förekommer i landets södra och sydöstra delar, medan resten av

(24 av 169 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Landskapet utgörs av en flack kalkstensplatå som höjer sig från öster

(11 av 51 ord)

Klimat

Qatar har ett hett ökenklimat, där temperaturen sommartid kan nå upp

(11 av 52 ord)

Växt- och djurliv

Det ökendominerade Qatar har ett sparsamt naturligt växtliv med buskartade amarantväxter, euforbior, små tamarisker

(14 av 100 ord)

Naturskydd

Qatar hade 2010 inga nationalparker men det finns områden som omfattas

(11 av 15 ord)

Befolkning

Qatar har en genomsnittlig befolkningstäthet av 236 invånare per km2, men nästan hela befolkningen

(14 av 103 ord)

Språk

Officiellt språk är högarabiska. Talspråket är en arabisk gulfdialekt som står

(11 av 21 ord)

Religion

Islam är statsreligion. Majoriteten av den inhemska befolkningen är sunnimuslimer, huvudsakligen

(11 av 72 ord)

Utbildning

Qatar fick före 1970-talets mitt lita till att lärare, läromedel och läroplaner importerades från andra arabländer.

(16 av 113 ord)

Sociala förhållanden

Intäkterna från oljan ledde till en dramatisk förändring av den offentliga sektorn, och i Qatar skapade man ett

(18 av 124 ord)

Näringsliv

Eftersom Qatar har få exploaterbara naturresurser och mindre än 1 procent av landets yta är lämplig för jordbruk var Qatar innan olja upptäcktes 1939 ett av världens fattigaste länder. Det

(30 av 213 ord)

Utrikeshandel

Så länge efterfrågan på olja och naturgas är stor kommer Qatar

(11 av 65 ord)

Kommunikationer

Qatar saknar järnväg, men vägnätet är väl utbyggt. 2010 omfattade det

(11 av 69 ord)

Massmedier

Det finns tre ledande dagliga tidningar i Qatar: ash-Sharq (’Orienten’), ar-Raya (’Baneret’) och al-Watan (’Hemlandet’),

(15 av 102 ord)

Statsskick och politik

Qatar är ett emirat dominerat av den härskande al-Thanifamiljen med all makt hos statsöverhuvudet, emiren. Denne är även premiärminister och utser regeringen. En provisorisk författning finns från 1970. Politiska partier är inte tillåtna. Parlament saknas. Ett rådgivande organ bildades 1972 med 35 medlemmar.

(43 av 304 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Qatar bygger på islamisk rätt, dock med ett betydande

(11 av 29 ord)

Mänskliga rättigheter

Utländska arbetare utgör i dag majoriteten av invånarna i Qatar. Till skillnad från de flesta andra gulfstaterna har Qatar inte upplevt allvarliga inhemska oroligheter men situationen för den växande gruppen gästarbetare

(31 av 219 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2010) 12 000 man värvad trupp och är organiserat i fem

(12 av 85 ord)

Förhistoria

Spår av bosättningar på Qatarhalvön går tillbaka till paleolitisk och neolitisk

(11 av 61 ord)

Historia

På 1700-talet kom klanen al-Khalifa, sedermera Bahrains härskare, att styra Qatar. Den fåtaliga befolkningen levde dels av havet (pärlfiske och sjöröveri), dels som beduiner. Åren 1872–1913 stod Qatar nominellt under osmansk överhöghet och turkiska trupper var placerade där, men Storbritannien hade från 1868 stort inflytande över

(46 av 326 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Beatrice Zeidler-Blomberg
 • Göran Andersson
 • Hans Holmén
 • Jan Ovesen
 • Jan Retsö
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Khaled Salih
 • Lars-Erik Åse
 • Lennart Weibull
 • Marianne Aringberg-Laanatza
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Philip Halldén
 • Ragnar Hall
 • Torsten Husén
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

K. Ferdinand, Bedouins of Qatar (1993);
Joshua Teitelbaum (utgivare), Political Liberalization in the Persian Gulf (2009);
R.S. Zahlan, The Creation of Qatar (engelsk översättning 1979).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Qatar. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/qatar