Qatar [svenskt uttal katɑ:ʹr], stat och självständigt emirat på Arabiska halvöns kust mot Persiska viken; 11 440 km

(18 av 119 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Qatar utgörs av en flack kalkstensplatå som höjer sig från öster mot väster. Sanddyner förekommer i landets södra och sydöstra delar, medan resten av

(24 av 171 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Landskapet utgörs av en flack kalkstensplatå som höjer sig från öster

(11 av 51 ord)

Klimat

Qatar har ett hett ökenklimat, där temperaturen sommartid kan nå upp

(11 av 56 ord)

Växt- och djurliv

Det ökendominerade Qatar har ett sparsamt naturligt växtliv med buskartade amarantväxter, euforbior, små tamarisker

(14 av 100 ord)

Naturskydd

Qatar hade 2010 inga nationalparker men det finns områden som omfattas

(11 av 15 ord)

Befolkning

Qatar har en genomsnittlig befolkningstäthet av 245 invånare per km2, men nästan hela befolkningen

(14 av 104 ord)

Språk

Officiellt språk är högarabiska. Talspråket är en arabisk gulfdialekt som står

(11 av 21 ord)

Religion

Islam är statsreligion. Majoriteten av den inhemska befolkningen är sunnimuslimer, huvudsakligen

(11 av 73 ord)

Utbildning

Qatar fick före 1970-talets mitt lita till att lärare, läromedel och läroplaner importerades från andra arabländer.

(16 av 114 ord)

Sociala förhållanden

Intäkterna från oljan ledde till en dramatisk förändring av den offentliga sektorn, och i Qatar skapade man ett

(18 av 126 ord)

Näringsliv

Eftersom Qatar har få exploaterbara naturresurser och mindre än 1 procent av landets yta är lämplig för jordbruk var Qatar innan olja upptäcktes 1939 ett av världens fattigaste länder. Det traditionella

(31 av 215 ord)

Utrikeshandel

Så länge efterfrågan på olja och naturgas är stor kommer Qatar

(11 av 65 ord)

Kommunikationer

Qatar saknar järnväg, men vägnätet är väl utbyggt. 2010 omfattade det

(11 av 70 ord)

Massmedier

Det finns tre ledande dagliga tidningar i Qatar: ash-Sharq (’Orienten’), ar-Raya (’Baneret’) och al-Watan (’Hemlandet’),

(15 av 103 ord)

Statsskick och politik

Landet är ett emirat och emiren utser premiärminister och utser regeringen.

(11 av 36 ord)

Statsskick

All makt finns hos statsöverhuvudet, emiren. Emiren är även premiärminister och

(11 av 32 ord)

Politik

Emiren, schejk Khalifa, som i en oblodig kupp 1972 tog makten, inledde ekonomiska och sociala reformer och begränsade al-Thanifamiljens förmåner. Han avsattes i juni 1995 av sin

(27 av 191 ord)

Internationella relationer

Qatar är medlem i Gulfstaternas samarbetsråd (GCC). 2017 problematiserades samarbetet med de andra medlemsländerna då dessa inledde en blockad mot Qatar. Då Turkiet i blockaden stöttade Qatar fördjupades samarbetat mellan de båda länderna, vilket

(34 av 233 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Qatar bygger på islamisk rätt, dock med ett betydande

(11 av 29 ord)

Mänskliga rättigheter

Utländska arbetare utgör i dag majoriteten av invånarna i Qatar. Till skillnad från de flesta andra gulfstaterna har Qatar inte upplevt allvarliga inhemska oroligheter men situationen för den växande gruppen gästarbetare

(31 av 219 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2010) 12 000 man värvad trupp och är organiserat i fem mekaniserade

(14 av 89 ord)

Förhistoria

Spår av bosättningar på Qatarhalvön går tillbaka till paleolitisk och neolitisk

(11 av 61 ord)

Historia

På 1700-talet kom klanen al-Khalifa, sedermera Bahrains härskare, att styra Qatar. Den fåtaliga befolkningen levde dels av havet (pärlfiske och sjöröveri), dels som beduiner. Åren 1872–1913 stod Qatar nominellt under osmansk överhöghet och turkiska trupper var placerade där, men Storbritannien hade från 1868 stort inflytande över Qatars utrikespolitik. År 1916 slöt Storbritannien ett fördrag med Qatars härskare schejk Abdullah al-Thani om beskydd av Qatar mot yttre aggression, och 1934 vidgades detta fördrag.

Olja hittades 1939 men kunde börja utvinnas först

(80 av 1230 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Beatrice Zeidler-Blomberg
 • Göran Andersson
 • Hans Holmén
 • Jan Ovesen
 • Jan Retsö
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Khaled Salih
 • Lars-Erik Åse
 • Lennart Weibull
 • Marianne Aringberg-Laanatza
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Philip Halldén
 • Ragnar Hall
 • Torsten Husén
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

K. Ferdinand, Bedouins of Qatar (1993);
Joshua Teitelbaum (utgivare), Political Liberalization in the Persian Gulf (2009);
R.S. Zahlan, The Creation of Qatar (engelsk översättning 1979).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Qatar. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/qatar