radikalisering, processen då en individ blir mer radikal avseende ideologisk eller religiös uppfattning.

Detta tar

(15 av 104 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bakgrund och historik

Tidigare forskning om radikalisering gick ut på att försöka förklara vilka egenskaper som gör en person radikal. Utgångspunkten

(18 av 124 ord)

Olika förklaringar till radikalisering

I dag diskuteras radikalisering både utifrån individfaktorer och samhälleliga faktorer och utifrån olika typer av grupprelaterade processer.

Många av de faktorer som anses bidra till att en individ hamnar

(29 av 201 ord)

Medverkande

  • Emma Bäck
  • Hanna Bäck

Litteraturanvisning

Randy BorumUnderstanding Terrorist Psychology (2010);
Emma A. Bäck & Niklas AltermarkGemenskap och utstötning: Socialpsykologiska perspektiv på politiskt våld (2016);
Emma A. Bäck & Hanna Bäck, ”Radikaliseringens politiska psykologi: Betydelsen av hot och polarisering”, i Våldsbejakande extremism: En forskarantologi, SOU 2017: 67;
Alex P. Schmid & Albert J. JongmanPolitical Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories and Literature (1988);
Henri Tajfel & John C. TurnerThe Social Identity Theory of Intergroup Behavior: The Psychology of Intergroup Relations (1986).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, radikalisering. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/radikalisering