radioaktivitet, egenskap hos vissa atomkärnor som spontant omvandlas till dotterkärnor under

(11 av 21 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Naturlig radioaktivitet

Man brukar skilja mellan ”naturlig” radioaktivitet och sådan som produceras genom människans aktivitet. En viktig kategori av de naturligt radioaktiva nukliderna är de som sönderfaller så långsamt att deras halveringstider är av samma storleksordning som den tid som förflutit sedan jorden skapades. Till dessa hör ämnen i vår närmaste omgivning, också i vår egen kropp, som t.ex.

(57 av 403 ord)

Sönderfallslagar

Redan 1902 hade Ernest Rutherford och Frederick Soddy formulerat de lagar som styr sönderfall och tillväxt för de radioaktiva nukliderna. Därvid antog de att sannolikheten för att en radioaktiv kärna skall sönderfalla alltid är

(34 av 238 ord)

Konstgjord radioaktivitet

Redan vid 1900-talets början var man medveten om att starka radiumpreparat kunde användas för strålbehandling av tumörer, men det kom att dröja två decennier innan man genom

(27 av 188 ord)

Enheter

Enheten för radioaktivitet är antalet sönderfall per sekund, som betecknas becquerel

(11 av 29 ord)

Uppbyggnad av radioaktivitet

Vid tillverkning av radioaktiva nuklider utgår man från en stabil nuklid som bestrålas på lämpligt sätt i t.ex. en accelerator eller

(21 av 146 ord)

Historik

Radioaktiviteten upptäcktes 1896 av Henri Becquerel en kort tid efter upptäckten av röntgenstrålningen. Han avsåg att göra ett försök varvid strålning liknande röntgenstrålning från ett fluorescerande material som aktiverats

(29 av 204 ord)

Medverkande

  • Eva Selin Lindgren

Litteraturanvisning

M. Isaksson, Grundläggande strålningsfysik (2011);
B. Aniansson (utgivare), Strålning, NFR:s årsbok 1987;
Eric N. Jenkins, Radioactivity (1979);
Ingvar Lindgren m.fl., Fysik 3 (1971).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, radioaktivitet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/radioaktivitet