reaktionsmekanismer, detaljerade beskrivningar av förloppen för kemiska reaktioner. Kemiska reaktioner kan beskrivas som en följd av enkla reaktionssteg, så kallade elementarreaktioner eller elementarprocesser, som inte med nuvarande kunskap och experimentell tidsupplösning kan delas upp i ännu enklare reaktioner. Elementarreaktioner är vanligen monomolekylära (A → produkter) eller bimolekylära (A+B → produkter) och har endast ett

(54 av 353 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Oorganiska reaktionsmekanismer

Med få undantag är oorganiska reaktioner snabba, och studier av reaktionsmekanismer kräver experiment med god tidsupplösning, till exempel stopped-flow-spektrometri, relaxationsmetoder, blixtfotolys eller kärnmagnetisk resonans (NMR).

Substitutionsreaktioner, dvs. utbyte av en atom eller atomgrupp mot en annan, är vanliga i oorganiska system. Exempelvis sker ett ständigt utbyte av de koordinerade

(49 av 350 ord)

Organiska reaktionsmekanismer

Inom organisk kemi har det visat sig ändamålsenligt att mekanistiskt klassificera reaktioner efter elektronstrukturen hos de reagens och intermediärer som deltar i reaktionen. Reaktioner betecknas därvid som polära om reagens och intermediärer har ett jämnt antal elektroner och som radikalreaktioner om de har ett udda antal.

De polära reaktionerna kan närmare preciseras genom att en reaktionspartner, reagenset, betecknas som elektrofilt – reaktivt mot negativt laddade centra i den organiska

(69 av 489 ord)

Biokemiska och metallorganiska reaktionsmekanismer

Biokemiska reaktionsmekanismer följer samma principer som de organiska. Specifikt för de

(11 av 45 ord)

Medverkande

  • Bo G. Malmström
  • Lars Ivar Elding
  • Lennart Eberson

Litteraturanvisning

L. Eberson, Organisk kemi (2:a upplagan 1977);
R.B. Jordan, Reaction Mechanisms of Inorganic and Organometallic Systems (1991);
T.H. Lowry & K.S. Richardson, Mechanism and Theory in Organic Chemistry (3:e upplagan 1987);
Ralph G. Wilkins, Kinetics and Mechanism of Reactions of Transition Metal (2:a upplagan 1991).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, reaktionsmekanismer. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reaktionsmekanismer