Den externa redovisningen måste vara så utformad att den dels visar om en rörelse orsakar förluster, vilket är en del av skyddet för borgenärerna, dels visar ett resultat som är möjligt att jämföra med andra företags, vilket utgör underlag för beslut om kapitalplacering eller långivning. I praktisk redovisning har skyddet av borgenärerna lett till att den redovisade informationen i stor utsträckning styrs av försiktighetsprincipen.

Eftersom redovisningen ska ge underlag för kontroll är det dessutom viktigt att den i så stor

(80 av 767 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Extern redovisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/redovisning/extern-redovisning