region, sekundärkommun för kommunal självstyrelse i länen med allmän kompetens, kommunal

(11 av 42 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Regionens övergripande uppgifter

Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden

(11 av 35 ord)

Hälso-och sjukvård

Genom sitt samlade ansvar för hälso- och sjukvården och dess koppling till den allmänna försäkringen har regionerna huvudansvar

(18 av 126 ord)

Kollektivtrafik

I flertalet av länen utgör regionerna den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länen,

(11 av 59 ord)

Regional utveckling

Regionernas tredje stora övergripande ansvarsområde är regional utveckling. Tidigare var ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna splittrade på olika

(18 av 123 ord)

Regionens ekonomi

Regionens andel av BNP var cirka 7  procent 2018. Både utgifter och inkomster

(13 av 90 ord)

Politisk organisation

Alla regioner måste ha ett regionfullmäktige och en regionstyrelse. Regionfullmäktige har direkt folkvalda ledamöter och utgör regionens högsta beslutande organ. Storleken på regionfullmäktige varierar mellan 55

(26 av 179 ord)

Framväxt av regioner

Dagens regioner har sina rötter i 1862 års kommunalreformer. I 1862 års förordning om landsting stadgades att det i varje län skulle finnas ett landsting med ett självständigt ansvar för länets utveckling vid sidan om länsstyrelsen och kommunerna. Därmed skapades det tre uppgiftsnivåer: staten–landstinget–kommunen. Ett undantag från indelningen länsvis gjordes från början då Kalmar län delades i ett nordligt och ett sydligt landsting. Dessa slogs samman 1971.

Städer över 25 000 invånare tillhörde från början inte något landsting, varför stadsfullmäktige i

(81 av 644 ord)

Medverkande

  • Johan Wänström
Källangivelse
Nationalencyklopedin, region. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/region-(landsting)