Riksbanken, som anses vara världens äldsta ännu existerande bank, tillkom 1668 under benämningen Riksens ständers bank; sitt nuvarande namn fick den i samband med ståndsriksdagens avskaffande 1866. Riksbanken bildades därför att ståndsriksdagen (ständerna) övertog en privat bank, Stockholms Banco, som kommit på obestånd. Stockholms Banco anses ha varit världens första sedelutgivande bank, men i samband med grundandet av Riksbanken togs sedelutgivningen bort, eftersom denna ansågs ha

(66 av 465 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Efterkrigstiden

Under krigsåren etablerades ett regleringssystem med dels en valutareglering som styrde finansiella transaktioner med omvärlden, dels kreditregleringar som gav Riksbanken möjlighet att påverka kreditgivning och räntor. I syfte att hålla räntorna nere bevarades stora delar av regleringssystemet även efter kriget. Den generella lågräntepolitiken övergavs dock i mitten av 1950-talet,

(48 av 342 ord)

Medverkande

  • Ann-Sophie Gleisner
  • Lars Hörngren
  • Magnus Henrekson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/riksbanken/historik