(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Antiken

Staden Roms historia sammanfaller i stort med det romerska rikets fram till dettas kraftiga expansion under 300- och 200-talen f.Kr.; se romerska riket (Republiken). Redan vid mitten av 300-talet var Rom den italiska halvöns största stad, och den omgavs nu med en 11 km lång mur, den s.k. Serviusmuren (378–353). Genom byggandet av två stora vattenledningar, Aqua Appia (312 f.Kr.) och Anio

(62 av 441 ord)

Det efterantika förfallet (ca 550–1416)

Under kejsar Justinianus försök att på nytt ena romerska riket fick Rom utstå flera belägringar, den värsta 545–546, då bl.a. de för vattenförsörjningen vitala akvedukterna raserades. Den forna miljonstadens dramatiskt

(30 av 208 ord)

Återhämtning och konsolidering (1417–1870)

Påven Martin V:s ämbetstid (1417–31) markerade början på en livlig, konstnärligt präglad byggnadsperiod under 1400- och 1500-talen, möjliggjord av kurians

(20 av 145 ord)

Den nya rikshuvudstaden sedan 1871

Då Rom 1871 blev Italiens huvudstad följde en stark expansionsperiod. Administrationspalats och talrika bostadskvarter uppfördes, och genom inflyttning fördubblades invånarantalet

(20 av 140 ord)

Medverkande

  • Lennart Sjöstedt
  • Örjan Wikander
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rom/historia