Trots goda energitillgångar, en utvecklad industrisektor och bördiga jordar är Rumänien ett av Europas fattigaste länder. 

Under 00-talets första hälft upplevde landet en god tillväxt; 2000–08 växte ekonomin med i genomsnitt drygt 6 procent per år. Landet lockade till sig utländska investeringar inom många sektorer av

(47 av 325 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Rumänien har ett mycket allsidigt jordbruk. Cirka 2/3 av landet utgörs av jordbruksmark, varav åker dominerar. De viktigaste grödorna är vete och majs, som bland annat odlas på den valakiska slätten i söder,

(33 av 233 ord)

Skogsbruk

Drygt en fjärdedel av landets yta, främst bergsområdena, täcks av skog.

(11 av 42 ord)

Fiske

Fisket, som minskat i betydelse på grund av de svåra föroreningarna

(11 av 39 ord)

Råvarutillgångar

Rumänien har stora tillgångar på en mängd mineral, vilka varit förutsättningen för den metallurgiska

(14 av 100 ord)

Energiförsörjning

Rumäniens främsta energiråvaror är kol och naturgas, och till 2/3 är landet självförsörjande (2009). Import sker främst av råolja men även av kol och naturgas.

(25 av 175 ord)

Industri

Före 1990-talets övergång till marknadsekonomi hade Rumänien en stor statsägd tung industri. Många företag var förlustbringande och överlevde tack vare statliga subventioner. Främst verkade dessa inom stål-,

(27 av 186 ord)

Utrikeshandel

Under den kommunistiska tiden var Sovjetunionen Rumäniens ledande handelspartner. Östblockets sammanbrott

(11 av 52 ord)

Medverkande

  • Anders Jönsson
  • Johan Warell
  • Tommy Book
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv och ekonomi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rumänien/näringsliv-och-ekonomi