(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Södermanland avgränsas till stor del av vatten: Mälaren i norr, Hjälmaren i väster, Tisnaren och Bråviken i söder och Östersjön i öster. I stort utgör området mellan Mälaren och Bråviken en upphöjd horst, som delas upp genom öst–västliga förkastningslinjer i ett flertal bergblock. Berggrunden utgörs nästan

(46 av 326 ord)

Klimat

Hela S. har ett ganska ensartat klimat, påverkat av de stora

(11 av 53 ord)

Växtliv

Södermanland ligger i norra delen av södra barrskogsregionen. Ca 65 % av skogsarealen utgörs av barrskog; örtrika granskogar förekommer sällsynt. Södermanlands lövskogar domineras

(23 av 155 ord)

Djurliv

Det finns goda stammar av älg, rådjur, grävling och fälthare. Kron- och dovhjort har satts ut på olika platser. Vildsvin som rymt

(22 av 154 ord)

Kulturlandskap

På Sörmländska sjöplatån har ett för Södermanland karakteristiskt odlingslandskap utvecklats. I det sjörika sprickdalslandskapet återfinns dels de för Södermanland så typiska herrgårdarna men också en stor

(26 av 179 ord)

Medverkande

  • Mats Widgren
  • Olle G. Olsson
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/södermanland/natur