Freud [svenskt uttal frɔjd; tyskt uttal frɔyt], Sigmund, född 6 maj 1856, död 23 september 1939, österrikisk läkare och författare, psykoanalysens grundare. Få har som Freud

(26 av 195 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Studietid och forskning

Liksom flera andra manliga judiska studenter i Wien valde Freud den medicinska fakulteten. Efter avslutade studier började han som underläkare på en psykiatrisk klinik. Innan han beslöt att specialisera

(29 av 202 ord)

De avgörande åren

I samband med forskningen hos Brücke hade Freud 1878 kommit i kontakt med Joseph Breuer, med vilken han bland annat diskuterade en patient som i litteraturen kallas ”Anna O.” och led av hysteriska symtom. Freud lyssnade nu till patienterna, eller analysanderna som han skulle kalla dem, på ett nytt sätt; skillnaden mellan de medvetna och de omedvetna psykiska akterna fick större relevans, och från och med 1892 använde han formuleringen ”de fria associationerna”.

Freud hade även börjat

(77 av 542 ord)

Fallstudier och textanalyser

Freud utgav fyra grundläggande analyser av fall: om ”Dora” 1905, om ”Råttmannen” och ”Lille Hans” 1909 och om ”Vargmannen”

(19 av 133 ord)

Övriga skrifter

Under första världskriget, då Freud var i det närmaste utan patienter, skrev han flera abstrakta och spekulativa texter i vilka han försökte förena olika aspekter av psykoanalysen: den dynamiska, den topiska och den ekonomiska. Flera av texterna, alltifrån preludiet, Zur Einführung des Narzissmus (1914; ”Introduktion till narcissismen”), till Trauer und Melancholie (1917; ”Sorg och melankoli”), fick stor betydelse och markerar en

(61 av 429 ord)

Medverkande

  • Per Magnus Johansson

Litteraturanvisning

H.F. Ellenberger, The Discovery of the Unconscious: The History and Evolution of Dynamic Psychiatry ( 1970; 1994);
P. Gay, Freud (svensk översättning 1991);
P.M. Johansson, Freuds psykoanalys 1–5 ( 1999–2014);
Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud 1–3 ( 1963);
O. Mannoni, Freud (svensk översättning 2001);
Marthe Robert, The Psychoanalytic Revolution: Sigmund Freud’s Life and Achievement ( 1966);
M. Schur, Freud: Living and Dying ( 1972);
L. Sjögren, Sigmund Freud: Mannen och verket ( 1989; 1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Sigmund Freud. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sigmund-freud