Sedan Singapore blivit helt självständigt 1965 industrialiserades landet snabbt. Regeringen satsade främst på arbetskraftsintensiv tillverkning men även på utbildning och bättre infrastruktur. Bristen på naturgivna råvaror skulle kompenseras med tillgång på utbildad arbetskraft och ett gott företagsklimat.

Fram växte en av världens mest liberala ekonomier där marknadskrafterna har stort utrymme samtidigt som regeringen är aktiv genom stimulanser och små

(59 av 421 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk, skogsbruk, fiske och andra råvaror

Traditionellt jordbruk, skogsbruk och fiske har upphört i Singapore. Åkerbruk med spannmålsodling förekommer inte längre, och jordbrukarna som utgör cirka 1 procent av de sysselsatta säljer huvudsakligen kycklingar och ägg samt i någon mån grönsaker. Cirka 95 procent av alla livsmedel måste därför importeras. Två varor exporteras dock från denna

(50 av 351 ord)

Utrikeshandel

Singapore för en mycket liberal handelspolitik och har slutit frihandelsavtal med de flesta av världens största ekonomier. Under perioden 2009–14 ökade värdet av Singapores utrikeshandel med varor med ungefär en tredjedel, och framför allt ökade

(35 av 248 ord)

Industri

Landets tillverkningsindustri och service är högt utvecklade näringar med internationella marknader.

Tidigt under industrialiseringen investerade både utländska och inhemska företag kraftigt i elektroniktillverkning, som sedan dess varit Singapores viktigaste industribransch; 2013 stod den ensam för nära 1/3 av värdet av landets industriproduktion. Främst tillverkas datorutrustning och annan konsumentelektronik. Under 2010-talet har

(51 av 359 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Ekonomi och näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/singapore/ekonomi-och-näringsliv