(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Välfärd och fattigdom

Beräkningar av välfärdsindex (HDI) för 2014 visade att Singapore då låg på plats 9 av 188 länder och territorier i världen, men välfärden är mer ojämnt

(26 av 185 ord)

Försäkringssystem

Nationalekonomiskt sett skiljer sig Singapore från motsvarande höginkomstländer genom att avsätta en mycket liten andel av statsbudgeten till sjukvård och utbildning. Individuella försäkringar är viktiga och innebär ett obligatoriskt sparande inför hushållets kommande utgifter. Hushållssparandet är därför exceptionellt högt

(39 av 275 ord)

Arbetsmarknad, fackföreningar och pension

Av singaporianerna i arbetsför ålder arbetar drygt tre fjärdedelar av männen och tre femtedelar av kvinnorna. Arbetslösheten har under första hälften av 2010-talet legat på 2 procent.

Lagstadgad pensionsålder är 62 år, men under senare år har staten

(38 av 271 ord)

Barnbidrag och barnomsorg

Mångåriga, regelbundna barnbidrag saknas. För att öka singaporianernas benägenhet att skaffa barn infördes

(13 av 90 ord)

Sjukförsäkring och hälso- och sjukvård

Medellivslängden i Singapore var 2015 83 år (ett år längre än i Sverige), vilket är bland de högsta i världen. Spädbarnsdödligheten var samma år 2 promille (lägre

(27 av 191 ord)

Jämställhet

Män och kvinnor har i princip samma lagstadgade rättigheter, men i

(11 av 71 ord)

Brott och straff

Straffpåföljderna är över lag höga och spöstraff är inte ovanligt för män. Dödsstraff utdöms

(14 av 98 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Sociala förhållanden. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/singapore/sociala-förhållanden