sjuka hus, omdiskuterad benämning på byggnader med lokaler där personer fått ohälsosymtom som tillskrivs inomhusmiljön. Termen har övervägande kommit att användas om arbetsplatslokaler och deras fysiska miljö, dvs. fysikaliska, kemiska och biologiska faktorer. Fysikaliska problem som utpekas kan vara för hög eller för låg temperatur, för torr luft, för hög luftfuktighet eller belysningsproblem. S.k. elöverkänslighet brukar däremot betraktas som ett från sjuka hus skilt problem.

I den biologiska miljön är sjukdomsframkallande mikroorganismer en distinkt grupp. Smittspridning från människa till människa av

(81 av 697 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Jörgen Malmquist

Litteraturanvisning

Å. Thörn, Konsten att studera nya diagnoser. Människan inomhus. Perspektiv på vår tids inneliv, Forskningsrådet Formas (2003);
Hus och hälsa – Människors hälsa och innemiljön, utgiven av Byggforskningsrådet (2000).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, sjuka hus. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sjuka-hus