(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medeltiden

Från äldsta historisk tid framstår Skåne som en central del av det danska riket. Kungamakten etablerade sig under sen vikingatid och äldre medeltid med kungsgårdar eller myntverk i landskapets äldsta städer (se nedan). Skånelagen, upptecknad i början av 1200-talet, gällde i Skåne, Halland, Blekinge och på Bornholm, som sammantaget utgjorde ett av Danmarks tre landstingsområden (jämför Skånelandskapen). Skånes landsting sammanträdde senast från 1180 i Lund, och från den tiden var gälkaren kungens främste ämbetsman i Skåne.

Under 1000-talet verkade

(79 av 558 ord)

Reformation, adelsvälde och krig

I samband med reformationen, som med Malmö i centrum tidigt vann insteg i Skåne, nedlades ärkebiskopsdömet i Lund 1536. Dess godsmassa drogs liksom klostrens in till

(26 av 185 ord)

Försvenskning och fortsatta krig

Enligt fredsbestämmelserna skulle de skånska ständerna behålla sina tidigare privilegier. De nyerövrade landskapen inrättades 1658 som ett generalguvernement med Gustaf Otto Stenbock som generalguvernör och med Malmö som residensstad. Från att ha varit en central dansk riksdel blev Skåne nu

(40 av 279 ord)

Folkökning, jordbruksutveckling och industrialisering

Skåne, som 1693 hade utskilts som eget generalguvernement, indelades 1719 i Malmöhus och Kristianstads län med var sin landshövding. Under loppet av 1700-talet återställdes det av krig och pest (1711–13) drabbade landskapet, och en folkökning inleddes. Efter

(37 av 259 ord)

Medverkande

  • Sten Skansjö
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skåne/historia