Natur:
Natur i Skåne (1947); Vägen till naturen i Skåne, utgiven av Länsstyrelserna i Kristianstads och Malmöhus län (2:a upplagan 1983); Skånsk Naturguide, utgiven av Skånes fältbiologer (3:e upplagan 1990); Skånes natur Årsbok, utgiven av Skånes Naturvårdsförbund (1921–);
H. Weimarck & G. Weimarck, Atlas över Skånes flora (1985).
Kulturlandskap:
Björn E. Berglund (utgivare), The Cultural Landscape during 6000 Years in Southern Sweden: The Ystad Project (1991);
U. Emanuelsson m.fl., Det skånska kulturlandskapet (1985);
T. Hägerstrand, ”Utsikt från Svaneholm”, Svenska turistföreningens årsskrift 1961.
Dialekter:
B. Pamp, Svenska dialekter (1978).
Ortnamn:
B. Pamp, Ortnamn i Skåne (1983).
Musik:
Nils Andersson (utgivare), Svenska landsmål 14: Skånska melodier (1916);
Olof Andersson (utgivare),Svenska låtar: Skåne 1–4 (1937–40, nytryck 1978);
Ragnar Gustafson (utgivare), Musik i Skåne (1971).
Litteratur:
C.O. Sommar, Litterär vägvisare genom svenska landskap: 1. Skåne, Blekinge och Halland (1981).
Folkkultur:
N.-A. Bringéus (utgivare), Skånska årsfester (1973);
Å. Campbell, Skånska bygder under förra delen av 1700-talet (1928);
Sigfrid Svensson, Skånes folkdräkter (1935);
Sigfrid Svensson, ”Danskt och skånskt”, Rig 1958.
Förhistoria:
C. Fabech, ”Skåne – et kulturelt og geografisk grænseland i yngre jernalder og i nutiden”, Tor 1993;
Lars Larsson m.fl. (utgivare), The Archaeology of the Cultural Landscape (1992);
M. Strömberg m.fl., ”Skåne”, i S. Janson & E.B. Lundberg (utgivare), Med arkeologen Sverige runt (3:e upplagan 1987).
Historia:
Ingvar Andersson, Skånes historia 1–2 (1947–74);
K.A. Blom & J. Moen, Medeltida liv i Skåneland 1–4 (1990–93);
Gösta Johannesson, Skåne, Halland och Blekinge: Om Skånelandskapens historia (1984);
S. Skansjö, Skånes historia (1997);
A. Stade (utgivare), Kampen om Skåne (1983).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skåne/litteraturanvisning