skilsmässa, formell upplösning av ett äktenskap.

(6 av 6 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Juridik

Skilsmässa i juridisk mening kallas i lagspråket äktenskapsskillnad. Förutsättningarna för äktenskapsskillnad finns angivna i äktenskapsbalken. Ett äktenskap är upplöst när domstol dömt till äktenskapsskillnad och domen vunnit laga kraft. Gällande regler bygger på principen att en makes önskan att skiljas ska respekteras.

Till motverkande av förhastade skilsmässor ska

(48 av 340 ord)

Skilsmässa i andra länder

I ett internationellt perspektiv var redan den svenska lagstiftningen av 1915, tillkommen efter nordiskt samarbete, mycket liberal. Möjligheten till äktenskapsskillnad på grund av djup och varaktig söndring mellan makarna fick först 50–60 år senare en motsvarighet i länder som England, Frankrike och Tyskland, men då med restriktivare utformning än den som sedan länge gällt i de nordiska länderna.

I Storbritannien har varaktig söndring i princip utgjort den enda grunden för äktenskapsskillnad. Enligt lagen måste dock förekomsten av detta förhållande visas

(80 av 602 ord)

Rättshistoria

Enligt den klassiska romerska rätten var äktenskapet en privat överenskommelse, som i princip fritt kunde brytas av den ena eller båda av makarna när de så önskade. Enligt de medeltida landskapslagarna kunde endast mannen upplösa ingånget äktenskap. Han kunde förskjuta sin hustru och enligt Svealagarna till och med döda henne om hon gjort

(53 av 378 ord)

Antropologi

I utomeuropeiska samhällen finns stor variation beträffande skilsmässor, bl.a. beroende på äktenskapets roll som samhällelig institution och på den relativa ojämlikheten mellan könen. Den i

(25 av 175 ord)

Medverkande

  • Anders Agell
  • Göran Inger
  • Jan Ovesen

Litteraturanvisning

C. Hamilton & K. Standley (utgivare), Family Law in Europe (2:a upplagan 2006).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, skilsmässa. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skilsmässa