slaveriʹ, dels personlig ofrihet, dels ett system för hållande av slavar, med eller utan stöd i lagen. Samhällen där slaveriet varit av grundläggande betydelse

(24 av 167 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Slaveri under antiken

Mot förslavning genom skuldsättning stiftade Solon lagar i Athen ca 594 f.Kr. Slavarnas antal i antikens Grekland är omdiskuterat, men de brukar ofta beräknas ha utgjort en fjärdedel av en stadsstats befolkning, färre i jordbruksområden. Deras ställning reglerades genom lagar, och med undantag av gruvarbete var deras förhållanden jämförelsevis drägliga. Ägare kunde låta slavar sköta handel, hantverk och bankväsen eller hyra ut dem till staten; byggnadsräkenskaper visar att

(68 av 482 ord)

Slaveri efter antiken

Under äldre medeltid minskade det europeiska jordbruks- och husslaveriet i betydelse, särskilt i norr, och i flera länder försvann till slut den institutionaliserade ofriheten. Något ideologiskt motstånd mot slaveri uppkom

(30 av 214 ord)

Slavhandeln över Atlanten

Efter den spanska erövringen av Västindien och Centralamerika sattes urfolk i tvångsarbete i gruvor och jordbruk. De flesta dog efter kort tid. För att skaffa ny och bättre lämpad arbetskraft började från omkring 1520 svarta slavar överföras från Afrika, först till Västindien och senare till sockerplantager på fastlandet. Spanjorerna fraktade själva inte slavar. Ledningen av den lönande slavhandeln övergick från portugiserna till fransmännen och därifrån till britterna.

image/jpeg

slaveri. Gravyr från cirka 1830 som visar en karavan med kedjade slavar

(80 av 623 ord)

Slaveri i den islamiska världen

I den islamiska världen har slaveri varit av stor betydelse. Institutionen är sanktionerad av såväl islamisk rätt (sharia) som sedvana. Muslimer får enligt lagen försätta folk i slaveri, men endast om det rör sig om personer som varken har anammat islam eller har accepterat att laglydigt leva under islamiskt välde. Otrogna får alltså förslavas under heliga krig (jihad), och otrogna utlänningar får köpas på slavmarknader. Av detta resonemang följer att muslimska slavägare har tvingats frige alla slavar som fötts in

(80 av 616 ord)

Slaveri i dag

Det moderna slaveriet är en mångfasetterad företeelse och det är svårt att ge en samlad karaktäristik. Samtidens slaveri spänner över såväl traditionella näringar i agrarsamhällen som industriarbete.

Åtskilliga anställda i fabriker i utvecklingsländer, exempelvis inom textilindustrin, lever under slavliknande förhållanden som bottnar i fattigdom. Dessa tvingas in i ofrihet för att få försörjning.

Under väpnade konflikter är krigsfångeslaveri förekommande, med allt från barnsoldatslavar i arméer till försäljning av slavar till traditionellt hushålls- och jordbruksarbete. Som exempel kan nämnas slavhandeln under

(80 av 581 ord)

Medverkande

  • Dick Harrison
  • Johan Söderberg
  • Paavo Roos
  • Pontus Reimers

Litteraturanvisning

P.D. Curtin, The Atlantic Slave Trade (1969);
R.W. Fogel & S.L. Engerman, Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery (1974);
Dick Harrison, Slaveri 1–3 (2006–08);
J.E. Inkori & S.L. Engerman (utgivare) The Atlantic Slave Trade (1992);
P. Kolchin, Unfree Labor: American Slavery and Russian Serfdom (1987).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, slaveri. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/slaveri