smärta(medellågtyska smerte, smarte), obehaglig känselupplevelse som oftast orsakas av inträffad vävnadsskada eller upplevs som associerad med vävnadsskada. Denna artikel behandlar smärta hos människan. Beträffande skydd mot att djur tillfogas lidande se djurplågeri och djurskyddslagstiftning.

Smärta åtföljs, särskilt om den är intensiv eller långvarig, av känslomässigt (emotionellt) obehag. Smärta förekommer i samband med sjukdom eller kroppsskada, men kan finnas utan att någondera kan påvisas med dagens medicinska undersökningsmetoder. Upplevandet av och reaktionen på smärta påverkas av fysiologiska, psykologiska, sociala och

(79 av 635 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Behandling

Behandling av smärta riktas om möjligt mot dess orsak, genom att medicinsk eller kirurgisk behandling ges mot inflammation, hjärtinfarkt, kroppsskada etc. Vid framgångsrik sådan behandling behövs smärtstillande medel endast under en begränsad tid. I andra fall, t.ex. vid utbredd cancer, kan smärtorsaken inte effektivt behandlas, och åtgärder mot smärtan som sådan

(51 av 358 ord)

Psykologiska aspekter

Psykologiska faktorer spelar en stor roll i upplevelsen av smärta. Sinnestillstånd och yttre omständigheter påverkar smärtperceptionen, samtidigt som det psykologiska tillståndet påverkas av smärtan. Smärtreaktioner

(25 av 176 ord)

Sociala aspekter

Sedan ett flertal år ökar i den svenska befolkningen antalet personer som uppger sig ha långvarig smärta. Förklaringen anses vara att alltfler människor

(23 av 161 ord)

Medverkande

  • Clas Mannheimer
  • Gunilla Brattberg
  • Jörgen Malmquist
  • Steven Linton

Litteraturanvisning

G. Brattberg, Att möta långvarig smärta (1995);
Behandling av långvarig smärta, SoS-rapport 1994:4.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, smärta. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/smärta