(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Huvuddelen av Småland upptas av Sydsvenska höglandet, och 80 % av ytan ligger högre än 100 m ö.h. Mest utmärkande för landskapet är dock dess flackhet; inte mindre än 31 % har en relief där höjdskillnaderna understiger 25 m.

En urbergsslätt på 100–185 m ö.h. utbreder sig i södra Småland. Den är tätt skogbevuxen och

(50 av 352 ord)

Klimat

Smålands klimat har en viss kontinental prägel; de högsta delarnas medeltemperatur

(11 av 42 ord)

Växtliv

Småland hör till södra barrskogsregionen, och skogen utgörs mest av barrblandskog. I söder och väster har inslaget av bok varit stort, men bokskogarna har nu till stor del ersatts av planterad barrskog. I öster är ek

(36 av 257 ord)

Djurliv

Älg, rådjur, rödräv, grävling, fälthare och skogshare är utbredda och vanliga. Spridda stammar av kronhjort och dovhjort finns även. Utter, som är landskapsdjur, har minskat kraftigt under 1900-talet. Lo rapporteras

(30 av 209 ord)

Medverkande

  • Olle G. Olsson
  • Sven Behrens
  • Thomas Karlsson
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/småland/natur