solvärme, i vidare bemärkelse värme som uppstår genom att energi i

(11 av 59 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Omvandling av solstrålningen

För att solstrålningen ska kunna nyttiggöras som värme krävs att den omvandlas i en termisk process. Material som absorberar en stor del av solstrålningen ses oftast som svarta, medan material som reflekterar mycket solljus framträder som vita eller metalliska. Genomskinliga material

(41 av 292 ord)

Solvärmesystem: passiva system

I många länder, t.ex. runt Medelhavet, har det sedan länge utvecklats en byggnadsteknik som utnyttjar solvärme för ventilationsändamål samt för värmeutjämning mellan dag och natt (se Sokrates solhus

(28 av 193 ord)

Solenergisystem: aktiva system

I ett aktivt system överförs värme medelst en cirkulationskrets från solfångaren till förbrukaren, oftast via en värmeackumulator. Den mest utbredda tillämpningen av alla solvärmesystem är tappvarmvattensystemet, som kan utformas för såväl småhus som flerfamiljshus.

Tappvarmvattensystem är vanliga i t.ex. Australien, Israel och Kina, men även i flera andra länder, såsom Grekland, Cypern och Turkiet. En vanlig version av tappvarmvattensystem består av solfångare, ackumulator (tank) och tillsatsvärmeelement (bild 1). I zoner med frysrisk, t.ex. i Sverige, är solvärmekretsen indirekt kopplad mot ackumulatorn

(81 av 604 ord)

Processvärme och kyla

Solvärmesystem kan användas för att producera värme till industriella processer, såsom

(11 av 43 ord)

Solvärmemarknaden

Utvecklingen av solvärmesystem fick fart genom 1970-talets oljekriser, då de flesta industriländer satsade på förnybara energikällor som alternativ till fossila bränslen. Det finns en etablerad marknad för tappvarmvattensystem i många länder

(31 av 215 ord)

Solvärmesystem i Sverige

Genom en kraftig satsning på solvärmetekniken utvecklades denna avsevärt i Sverige från mitten av 1970-talet. På grund av Sveriges väl etablerade fjärrvärmesystem och ett

(24 av 166 ord)

Solvärmeeffekt i Sverige

I Sverige fanns 2008 en total solfångararea av ca 300 000 m2 installerad, varav en fjärdedel i större system för flerfamiljshus eller i fjärrvärmenät. Detta motsvarar uppskattningsvis 40 000 inglasade solfångarsystem. De senaste åren har installationstakten

(36 av 247 ord)

Medverkande

  • Heimo Zinko
  • Johan Warell
Källangivelse
Nationalencyklopedin, solvärme. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/solvärme