Somaʹlia, stat i östra Afrika; 638 000 km2, 15 miljoner invånare (2019). Somalia, som ligger på

(16 av 114 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Södra Somalia består huvudsakligen av en kustslätt, medan landet i norr utgör en del av det etiopiska höglandet. Somalia har ett tropiskt ökenklimat, mest utpräglat i den norra delen,

(29 av 201 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Den 200–500 km breda landremsan runt Somalihalvön (Afrikas horn) har helt olika topografisk utformning i sin norra och södra del. Från gränsen mot Djibouti i nordväst till Kap Gardafai i nordöst, sträcker

(32 av 222 ord)

Klimat

Somalia har ett tropiskt ökenklimat, mest utpräglat i den norra delen,

(11 av 71 ord)

Växtliv

Kustslätten i norra Somalia har mycket sparsam vegetation, längst i väster dominerad av gräs, t.ex. Lasiuʹrus och Paniʹcum. Längre

(19 av 132 ord)

Djurliv

Faunan domineras av torrmarks- och ökendjur. I de frodigare områdena i söder finns en del av Östafrikas typiska savanndjur.

(19 av 134 ord)

Naturskydd

Somalia hade 1996 endast en handfull viltreservat. Ett 20-tal områden har

(11 av 36 ord)

Befolkning

Somalia hade 2019 en befolkningstäthet av 24 invånare per km2. Cirka 50 procent av invånarna är nomadiserande. Fast bosatt befolkning finns normalt längs floderna Shebeli och Juba och i vissa områden i nordväst.

Landet har en för Östafrika relativt låg urbaniseringsgrad; 2019 bodde 45 procent av befolkningen i städer. Den dominerande staden är huvudstaden Mogadishu (1,7 miljoner invånare, 2015).

(59 av 427 ord)

Språk

Somalia är språkligt mycket enhetligt. Somaliska dominerar helt och är sedan

(11 av 34 ord)

Religion

Islam är den officiella religionen. Praktiskt taget hela befolkningen (1999) är muslimer,

(12 av 84 ord)

Utbildning

Det latinska alfabetet infördes som skriftspråk 1972 och en omfattande alfabetiseringskampanj genomfördes. Efter det att Siyad Barre störtades 1991 med

(20 av 138 ord)

Sociala förhållanden

Det relativt omfattande socialskyddssystem som man försökte bygga upp under 1970-talet i Somalia undergrävdes kraftigt under 1980-talet på grund av bristande finansiering för att slutligen kollapsa totalt 1991. Sedan

(29 av 206 ord)

Näringsliv

Efter statens kollaps 1991 har all normal ekonomisk verksamhet varit omöjlig. Boskapsskötsel och jordbruk är grunden för ekonomin, men

(19 av 129 ord)

Jordbruk

Omkring 70 procent av Somalias befolkning får direkt eller indirekt sitt uppehälle från den nomadiserande boskapsskötseln med kameler, får, getter och i

(22 av 155 ord)

Fiske

Fram till 1970-talet var fisket en mycket eftersatt sektor. I samband med de svåra

(14 av 88 ord)

Mineral och energi

Somalia har konstaterade förekomster av bland annat guld, silver, koppar, mangan, uran och volfram. En

(15 av 104 ord)

Industri

Det mesta av Somalias industri är småskalig och jordbruksbaserad, till exempel

(11 av 56 ord)

Utrikeshandel

Somalias viktigaste exportprodukter är levande boskap, hudar, skinn, främst till arabländerna, och

(12 av 80 ord)

Kommunikationer

Somalia har ett dåligt utvecklat transportnät. År 2009 omfattade vägnätet 22 100 km, varav vägarna Mogadishu–Beledweyne–Garoowe–Burco till Berbera och Hargeysa samt Garoowe–Boosaaso

(22 av 147 ord)

Massmedier

Medieutbredningen i Somalia är mycket begränsad. Under Siyad Barre-regimen var all tidningsutgivning,

(12 av 80 ord)

Statsskick och politik

Inget annat land har i modern tid drabbats av ett sådant sammanbrott som Somalia efter 1991,

(16 av 109 ord)

Statsskick

En provisorisk författning antogs i augusti 2012. I denna slås fast att sharia, islamisk lag, ska utgöra grund för all lagstiftning. Gränserna som gällde 1960

(25 av 177 ord)

Politik

Somalia är ett utpräglat klansamhälle, där de enskilda medborgarna alltid känt närmare samhörighet med klanen än med staten. Denna klanstruktur har försvårat försöken att hantera krisen i Somalia. Politiska partier i verklig mening finns knappast men senast i oktober 2018 ska alla parlamentsledamöter ha anslutit sig till ett parti.

En lång rad försök har med omvärldens hjälp gjorts för att återskapa en somalisk centralmakt.

(64 av 452 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Somalia består av traditionell inhemsk sedvanerätt, islamisk rätt (inom

(11 av 27 ord)

Mänskliga rättigheter

Många år av konflikter, svår torka och svält har lämnat Somalia i ett mycket svårt tillstånd och respekten för de mänskliga rättigheterna är låg. Landet har sedan tidigt 1990-tal präglats av anarki, där olika klanbaserade politiska koalitioner och krigsherrar genom våld försökt etablera kontroll i landet (se

(47 av 334 ord)

Försvar

Olika klaner stöds av militärt organiserade styrkor. Det finns åtta registrerade

(11 av 35 ord)

Musik

I Somalia har musiken alltid spelat en roll underordnad poesin, något som också speglas i avsaknaden av musikinstrument. Det

(19 av 130 ord)

Förhistoria

Tidigpaleolitiska boplatser av acheuléentyp har påträffats i nordvästra Somalia; senare stenåldersperioder är främst belagda genom

(15 av 102 ord)

Historia

Somalierna blev tidigt kända genom sitt deltagande i den internationella handeln kring Röda havet till Egypten, med Arabien och med Indien och österut till Kina. Längs kusterna i norr och öster utvecklades stadsstater (del av swahilikulturen) ekonomiskt baserade på denna handel, medan nomadiserande pastoralism var den viktigaste näringen i inlandet. Redan på 800-talet islamiserades somalierna, och Mogadishu blev swahilikulturens religiösa och kulturella huvudort. Dokument från 1100-talet tar upp namn på klaner och visar att många redan då var väletablerade i

(80 av 1291 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Arne Anderberg
 • Bernhard Helander
 • Björn Ranung
 • Christer Krokfors
 • David Westerlund
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Retsö
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Paul Sinclair
 • Per Söderberg
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Åke Holmberg

Litteraturanvisning

Befolkning och etnografi:
Joan M. Lewis, A Pastoral Democracy (1961);
Joan M. Lewis, Blood and Bone (1994).
Statsskick och politik:
P. Ehlers & A. Witzke, Somalia: Bakgrund och framtid (svensk översättning 1992);
A.I. Samatar (utgivare), The Somali Challenge: From Catastrophe to Renewal (1994).
Historia:
Ioan M. Lewis, Understanding Somalia and Somaliland: Culture, History, Society (2011).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Somalia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/somalia