Spanien har på tämligen kort tid förvandlats från ett utpräglat jordbruksland till ett industri- och tjänsteland. Det är sedan 1986 medlem i EU, vilket på många sätt påverkat och påverkar näringsliv och ekonomi. Bidrag från EU:s strukturfonder m.m. påskyndade behövliga omstruktureringar och möjliggjorde stora förbättringar av landets infrastruktur.

(48 av 338 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Det spanska jordbruket förändrades under slutet av 1900-talet, men de naturliga förutsättningarna med delvis dåliga jordar och torrt klimat och den befintliga ägostrukturen har bromsat upp en ännu kraftigare förändring. Norra och nordvästra Spanien kännetecknas av stor ägosplittring och mycket små gårdar (minifundios), medan det söder om Tajofloden

(48 av 336 ord)

Skogsbruk

Ca 1/3 av landets totalareal klassificeras som skogsmark, men liksom i övriga

(12 av 85 ord)

Fiske

Spanien har EU:s största fiskeflotta och spanjorerna konsumerar näst mest fisk i världen efter japanerna. Spanien är en av Europas

(20 av 137 ord)

Råvarutillgångar

Under tusentals år har metallutvinning varit viktig för utvecklingen i området, inte minst under romartiden, och tillgångarna på mineral och kol har i sen

(24 av 168 ord)

Energiförsörjning

Kärnkraften är Spaniens viktigaste inhemska energikälla och utgör nästan hälften av denna energitillförsel. Därefter följer biobränslen, vind- och solenergi, kol, samt vattenkraft. Av det totala energibehovet produceras

(27 av 186 ord)

Industri

Spanien utvecklades under senare delen av 1900-talet till en av västvärldens stora industrinationer. Huvuddragen i det historiska lokaliseringsmönstret finns dock kvar. Katalonien har sedan 1700-talet varit ett av den spanska industrins kärnområden, framför allt genom sin stora textilindustri. Järn- och stålindustrin, senare också annan tung industri, har varit koncentrerad till norra Spanien, främst till Baskien och

(56 av 396 ord)

Utrikeshandel

Landets handelsbalans var länge negativ. Tidigare gjorde de stora turistinkomsterna samt transfereringar från spanska

(14 av 95 ord)

Turism

Med drygt 60 miljoner inresande turister 2013 är Spanien världens näst största turistland efter Frankrike. Under nästan hela 1900-talets första hälft låg besökstalet på 250 000 per år och först 1950 uppnåddes en miljon besökare. I och med den spanska valutans stabilisering 1959 och charterturismens utveckling strax därpå uppgick besökstalen 1965 till 14 miljoner, 1973 till 28

(56 av 397 ord)

Medverkande

  • Anders Jönsson
  • Arne Jakobsson
  • Johan Warell
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv och ekonomi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/spanien/näringsliv-och-ekonomi