Natur:
N.-E. Landell, Den växande staden (1992);
R. Sernander, Stockholms natur (1926).
Arkitektur och stadsbild:
Henrik O. Andersson & F. Bedoire, Stockholms byggnader (4:e uppl. 1988);
Ingemar Johansson, Stor-Stockholms bebyggelsehistoria: Markpolitik, planering och byggande under sju sekel (2:a uppl. 1991);
Ragnar Josephson, Stadsbyggnadskonst i Stockholm intill år 1800 (1918);
N.-E. Landell, Den växande staden (1992).
Dialekt:
U.-B. Kotsinas, Ungdomsspråk (1994);
C.I. Ståhle, Stockholmsnamn och Stockholmsspråk (1981);
W. Uhrström, Stockholmska (1911).
Teater:
Teater i Stockholm 1910–1970 1–4 (1982).
Musik:
M. Tegen, Musiklivet i Stockholm 1890–1910 (1955).
Fornlämningar:
N. Ahnlund, Stockholms historia före Gustav Vasa (1953);
G. Dahlbäck (utg.), Helgeandsholmen: 1 000 år i Stockholms ström (1982);
M. Hasselmo, Stockholm (1981).
Historia:
En någorlunda heltäckande bibliografi över Stockholms historia skulle bli mycket omfattande. Serien ”Stockholmsmonografier”, utgiven av Stockholms kommun sedan 1941, innehåller ett flertal viktiga historiska studier, av vilka ett urval anges nedan, tillsammans med andra verk: J. Cederquist, Arbetare i strejk: Studier rörande arbetarnas politiska mobilisering under industrialismens genombrott: Stockholm 1850–1909 (1980);
G. Dahlbäck, I medeltidens Stockholm (1988);
Lars Ericson, Borgare och byråkrater: Omvandlingen av Stockholms stadsförvaltning 1599–1637 (1988);
Uno Gustafson, Industrialismens storstad (1976);
I. Hammarström, Stockholm i svensk ekonomi 1850–1914 (1970);
S. Högberg, Stockholms historia 1–2 (1981);
Lars Nilsson (utg.), Huvudstadens historia: Sju kunskapsöversikter kring Stockholms historia från äldsta tid till idag (1992);
Å. Sandström, Mellan Torneå och Amsterdam: En undersökning av Stockholms roll som förmedlare av varor i regional- och utrikeshandel 1600–1650 (1990);
J. Söderberg m.fl., A Stagnating Metropolis: The Economy and Demography of Stockholm, 1750–1850 (1991).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stockholm/litteraturanvisning