Sudaʹn, stat i nordöstra Afrika; 1,9 miljoner km2, 41,7 miljoner invånare (2018). Sudan

(13 av 99 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Större delen av Sudan upptas av ett enormt bäckenområde, som omges av berg och högplatåer och genomkorsas från söder till norr av Nilen. I norr finns

(26 av 180 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Större delen av Sudan upptas av ett enormt bäckenområde, 200–500 m ö.h., som omges av berg och högplatåer och genomkorsas från söder till norr av

(24 av 170 ord)

Klimat

Sudan har tropiskt klimat som i norr är torrt med ökenklimat

(11 av 78 ord)

Växtliv

Öknen som dominerar de norra delarna är i det närmaste helt

(11 av 55 ord)

Djurliv

I Sudan finns representanter för en stor del av den afrikanska faunan

(12 av 84 ord)

Naturskydd

Sudan hade 2012 fyra nationalparker, bland dem den marina parken Sanganeb

(11 av 23 ord)

Befolkning

Sudans genomsnittliga befolkningstäthet är låg (22 invånare per km2). Befolkningen är koncentrerad till de bördiga områdena längs Nilen och till gränsområdena i landets östra och västra delar. Landet har hög naturlig befolkningstillväxt, men till följd av det långvariga inbördeskriget och de stora flyktingströmmarna är landets befolkningsstatistik mycket osäker. 2017 bodde

(50 av 357 ord)

Språk

I Sudan talas över 30 språk tillhörande tre olika språkfamiljer. Bland

(11 av 63 ord)

Religion

Redan på 600-talet kom islam till de norra delarna av dagens Sudan, som då var en del av det Nubiska riket (se Nubien). Arabiska beduiner fortsatte islamiseringen på 1300- och 1400-talen, vilket ledde till att därvarande kristna stater gick under. På 1600- och 1700-talen skapade funjfolket en stark muslimsk stat i området. År 1821 ockuperade Egypten norra Sudan och Funjriket. Det egyptiska styret över Sudan bröt samman när Storbritannien gjorde Egypten till lydstat 1882. Året innan hade den religiösa rörelsen

(80 av 856 ord)

Utbildning

År 1991 beslöts omfattande reformer av både skol- och universitetsväsende. Tidigare var stadiestrukturen i skolan 6+3+3 läsår med 7 år som inträdesålder. Detta ändrades till

(25 av 173 ord)

Sociala förhållanden

Sudan hör till de fattigaste länderna i världen. Staten förmår inte erbjuda effektiva välfärdssystem, och för sin sociala trygghet är invånarna

(21 av 143 ord)

Näringsliv

Sudan är rikt på naturtillgångar som olja och naturgas, men landets näringsliv är svagt utvecklat. Cirka 80 procent

(18 av 124 ord)

Jordbruk

Jordbruket är landets viktigaste näring och svarar för 28 procent av BNP och 80 procent av sysselsättningen. Ca 1/3

(19 av 130 ord)

Naturresurser

Gruvindustrin är svagt utvecklad, men fyndigheter har gjorts av olja i sydvästra och mellersta Sudan och av naturgas vid Röda havet. Guld bryts i nordöst vid Röda

(27 av 188 ord)

Industri

Industrin, som förstatligades 1971, har lidit av ineffektivitet och lågt kapacitetsutnyttjande.

(11 av 48 ord)

Utrikeshandel

Sudan har under lång tid haft en negativ handelsbalans. Under 1980-talet var

(12 av 80 ord)

Kommunikationer

Trafiknätets otillräckliga utbyggnad är ett stort hinder för utvecklingen av ekonomiska

(11 av 75 ord)

Massmedier

Sudan har endast ett fåtal dagstidningar, med blygsam spridning (26 tidningsex.

(11 av 71 ord)

Statsskick och politik

Den militärregering som tog makten i en kupp sommaren 1989 gav Sudan rykte som en av världens hårdaste diktaturer. Den politiska oppositionen och fackföreningsrörelsen förföljdes och medier tystades. Regimen fick hård kritik för brott mot de mänskliga rättigheterna. Militärregimen, som 1993 ersattes av en civil regering, var under flera år nära lierad med islamistiska krafter och gav utländska terrorister, bland dem Usama bin Ladin,

(64 av 452 ord)

Rättsväsen

Den tidigare vanliga användningen av engelsk rätt minskade betydligt under 1980-talet,

(11 av 43 ord)

Mänskliga rättigheter

Sudan anses vara en av världens mest korrumperade stater och rankades 2014 på plats 173 av 174 länder enligt Transparency Internationals korruptionsindex. Situationen i Sudan har i hög grad påverkats av att landet sedan självständigheten 1956 har präglats av inbördeskrig, och respekten för de mänskliga

(45 av 315 ord)

Försvar

Försvaret, som bygger på selektiv värnplikt med en första tjänstgöring om 18–30 månader, omfattar (2006) ca 105 000 man och är organiserat i åtta divisioner, åtta fristående brigader,

(27 av 188 ord)

Musik

Musiken i centrala Sudan består främst av sånger till dans och procession, ofta ackompanjerade av trummor. Detsamma gäller nomadgrupperna i öster och väster, där dock ensträngad fiddla är det viktigaste ackompanjemangsinstrumentet. Inflytandet från islam märks allmänt i sufismens sång- och danstraditioner (ziker och madieh), som använder instrument

(47 av 332 ord)

Förhistoria

Sudans förhistoria hör till de mest komplexa i Afrika. Från norra Nilområdet har en lång fyndsekvens etablerats genom internationella räddningsaktioner i samband med

(23 av 158 ord)

Historia

Namnet Sudan härrör från arabiska bilād as-sudān (’de svartas länder’), en av arabiska slavhandlare använd benämning på området söder om andra Nilkatarakten. För Sudans historia före islams utbredning se artiklarna Nubien, Kush och Meroe samt historisk karta ”Egypten före den muslimska erövringen” i artikeln Egypten (Romersk och bysantinsk tid).

På 500-talet e.Kr. uppkom i Nubien kristna riken. Den islamiska invasionen av Egypten på 600-talet ledde till arabattacker också mot Nubien. Sammanstötningarna slutade med ett avtal, som i århundraden fredade de

(80 av 1372 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Arne Anderberg
 • Björn Ranung
 • Curt Dahlgren
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Hans Holmén
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Ovesen
 • Jan Retsö
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Paul Sinclair
 • Ragnar Hall
 • Rostislav Holthoer
 • Sven Behrens
 • Torsten Husén
 • Ulf Arvidsson
 • Åke Holmberg

Litteraturanvisning

Befolkning och etnografi:
I. Cunnison, Baggara Arabs: Power and Lineage in a Sudanese Nomad Tribe (1966);
I. Cunnison & W. James (utgivare), Essays in Sudan Ethnography: Presented to Sir Edward Evans-Pritchard (1972);
G. Haaland (utgivare), Problems of Savannah Development: The Sudan Case (1980).
Historia:
P.M. Holt & M.W. Daly, A History of the Sudan: From the Coming of Islam to the Present Day (4:e upplagan 1988). ;
Carl Johan Gardell, Sudan: fred eller statskollaps?(2005).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Sudan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sudan