Sudaʹn, stat i nordöstra Afrika; 1,9 miljoner km2, 41,7 miljoner invånare (2018). Sudan

(13 av 99 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Större delen av Sudan upptas av ett enormt bäckenområde, som omges av berg och högplatåer och genomkorsas från söder till norr av Nilen. I norr finns

(26 av 180 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Större delen av Sudan upptas av ett enormt bäckenområde, 200–500 m ö.h., som omges av berg och högplatåer och genomkorsas från söder till norr av

(24 av 170 ord)

Klimat

Sudan har tropiskt klimat som i norr är torrt med ökenklimat

(11 av 78 ord)

Växtliv

Öknen som dominerar de norra delarna är i det närmaste helt

(11 av 55 ord)

Djurliv

I Sudan finns representanter för en stor del av den afrikanska faunan

(12 av 84 ord)

Naturskydd

Sudan hade 2012 fyra nationalparker, bland dem den marina parken Sanganeb

(11 av 23 ord)

Befolkning

Sudans genomsnittliga befolkningstäthet är låg (22 invånare per km2). Befolkningen är koncentrerad till de bördiga områdena längs Nilen och till gränsområdena i landets östra och västra delar. Landet har hög naturlig befolkningstillväxt, men till följd av det långvariga inbördeskriget och de stora flyktingströmmarna är landets befolkningsstatistik mycket osäker. 2017 bodde

(50 av 357 ord)

Språk

I Sudan talas över 30 språk tillhörande tre olika språkfamiljer. Bland

(11 av 63 ord)

Religion

Redan på 600-talet kom islam till de norra delarna av dagens Sudan, som då var en del av det Nubiska riket (se Nubien). Arabiska beduiner fortsatte islamiseringen på 1300- och 1400-talen, vilket ledde till att därvarande kristna stater gick under. På 1600- och 1700-talen skapade funjfolket en stark muslimsk stat i området. År 1821 ockuperade Egypten norra Sudan och Funjriket. Det egyptiska styret över Sudan bröt samman när Storbritannien gjorde Egypten till lydstat 1882. Året innan hade den religiösa rörelsen

(80 av 856 ord)

Utbildning

År 1991 beslöts omfattande reformer av både skol- och universitetsväsende. Tidigare var stadiestrukturen i skolan 6+3+3 läsår med 7 år som inträdesålder. Detta ändrades till

(25 av 173 ord)

Sociala förhållanden

Sudan hör till de fattigaste länderna i världen. Staten förmår inte erbjuda effektiva välfärdssystem, och för sin sociala trygghet är invånarna

(21 av 143 ord)

Näringsliv

Sudan är rikt på naturtillgångar som olja och naturgas, men landets näringsliv är svagt utvecklat. Cirka 80 procent

(18 av 124 ord)

Jordbruk

Jordbruket är landets viktigaste näring och svarar för 28 procent av BNP och 80 procent av sysselsättningen. Ca 1/3

(19 av 130 ord)

Naturresurser

Gruvindustrin är svagt utvecklad, men fyndigheter har gjorts av olja i sydvästra och mellersta Sudan och av naturgas vid Röda havet. Guld bryts i nordöst vid Röda

(27 av 188 ord)

Industri

Industrin, som förstatligades 1971, har lidit av ineffektivitet och lågt kapacitetsutnyttjande.

(11 av 48 ord)

Utrikeshandel

Sudan har under lång tid haft en negativ handelsbalans. Under 1980-talet var

(12 av 80 ord)

Kommunikationer

Trafiknätets otillräckliga utbyggnad är ett stort hinder för utvecklingen av ekonomiska

(11 av 75 ord)

Massmedier

Sudan har endast ett fåtal dagstidningar, med blygsam spridning (26 tidningsex.

(11 av 71 ord)

Statsskick och politik

Den militärregering som tog makten i en kupp sommaren 1989 under ledning av Omar al-Bashir gav Sudan rykte som en

(20 av 137 ord)

Statsskick

Presidenten är stats- och regeringschef. Enligt författningen, som gäller sedan 1998

(11 av 60 ord)

Politik

Statschef 1989–2019 (president från 1993) var Omar al-Bashir. Han fick 76 procent av rösterna i det partilösa presidentval

(17 av 119 ord)

Sudan och Sydsudan

Ett mer än 20 år långt inbördeskrig avslutades 2005, när den arabiskt och muslimskt dominerade regeringen i norra Sudan slöt fred med den kristet dominerade gerillarörelsen Sudan People's Liberation Movement (SPLM) i södra

(33 av 231 ord)

Rättsväsen

Den tidigare vanliga användningen av engelsk rätt minskade betydligt under 1980-talet,

(11 av 43 ord)

Mänskliga rättigheter

Sudan anses vara en av världens mest korrumperade stater och rankades 2014 på plats 173 av 174 länder enligt Transparency Internationals korruptionsindex. Situationen i Sudan har i hög grad påverkats av att landet sedan självständigheten 1956 har präglats av inbördeskrig, och respekten för de mänskliga

(45 av 315 ord)

Försvar

Försvaret, som bygger på selektiv värnplikt med en första tjänstgöring om 18–30 månader, omfattar (2006) ca 105 000 man och är organiserat i åtta divisioner, åtta fristående brigader,

(27 av 188 ord)

Musik

Musiken i centrala Sudan består främst av sånger till dans och procession, ofta ackompanjerade av trummor. Detsamma gäller nomadgrupperna i öster och väster, där dock ensträngad fiddla är det viktigaste ackompanjemangsinstrumentet. Inflytandet från islam märks allmänt i sufismens sång- och danstraditioner (ziker och madieh), som använder instrument

(47 av 332 ord)

Förhistoria

Sudans förhistoria hör till de mest komplexa i Afrika. Från norra Nilområdet har en lång fyndsekvens etablerats genom internationella räddningsaktioner i samband med

(23 av 158 ord)

Historia

Namnet Sudan härrör från arabiska bilād as-sudān (’de svartas länder’), en av arabiska slavhandlare använd benämning på området söder om andra Nilkatarakten. För Sudans historia före islams utbredning se artiklarna Nubien, Kush och Meroe samt historisk karta ”Egypten före den muslimska erövringen” i artikeln Egypten (Romersk och bysantinsk tid).

På 500-talet e.Kr.

(52 av 365 ord)

Självständighet

Under andra världskriget gick britterna nationalisterna till mötes genom att inrätta en rådgivande församling med sudanesiska medlemmar, dock bara för norra Sudan. År 1948 fick hela Sudan en vald lagstiftande församling, 1953 självstyrelse. Parlamentsval 1954 gav al-Azharis nationella parti majoriteten. Med honom som

(43 av 307 ord)

Landet delas

En maktkamp inom regimen kulminerade i början av 2000, när at-Turabi och dennes medarbetare fråntogs alla officiella uppdrag. Nu ställde sig även at-Turabi på den övriga oppositionens sida, vilket

(29 av 204 ord)

Konflikten i Darfur

Medan kriget i södra Sudan trappades ned utbröt en ny konflikt 2003 i den västra regionen Darfur. Ett gerillauppror bland den svarta, icke-arabiska befolkningen bemöttes av armén och en regeringstrogen beriden milis, janjawid, rekryterad bland arabiserade nomader. Den bofasta svarta befolkningen drevs bort från sina byar och tvingades samman i läger. Fram till april 2008 beräknades minst 300 000 människor ha dödats och omkring 2,7 miljoner ha fördrivits. Övergreppen beskrevs av

(70 av 496 ord)

Omar al-Bashir avgår

Protester mot höjda priser på bröd och bränsle utbröt i slutet av 2018. Demonstrationerna riktades med

(16 av 113 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Arne Anderberg
 • Björn Ranung
 • Curt Dahlgren
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Hans Holmén
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Ovesen
 • Jan Retsö
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Paul Sinclair
 • Ragnar Hall
 • Rostislav Holthoer
 • Sven Behrens
 • Torsten Husén
 • Ulf Arvidsson
 • Åke Holmberg

Litteraturanvisning

Befolkning och etnografi:
I. Cunnison, Baggara Arabs: Power and Lineage in a Sudanese Nomad Tribe (1966);
I. Cunnison & W. James (utgivare), Essays in Sudan Ethnography: Presented to Sir Edward Evans-Pritchard (1972);
G. Haaland (utgivare), Problems of Savannah Development: The Sudan Case (1980).
Historia:
P.M. Holt & M.W. Daly, A History of the Sudan: From the Coming of Islam to the Present Day (4:e upplagan 1988). ;
Carl Johan Gardell, Sudan: fred eller statskollaps?(2005).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Sudan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sudan