Surinaʹm, tidigare även Nederländska Guyana, stat i norra Sydamerika; 163 300 km2, 576 000 invånare (2019).

(16 av 106 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Surinam har en lätt kuperad terräng med en smal kustslätt. I söder löper bergskedjor ned mot gränsen

(17 av 117 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Innanför den rakt öst–västliga kustlinjen mot Atlanten har en kustslätt av unga avlagringar bildats. Här finns sandstränder,

(17 av 116 ord)

Klimat

Surinam har tropiskt klimat med hög luftfuktighet och jämn värme året

(11 av 57 ord)

Växtliv

Största delen av Surinams areal upptas av en typ av årstidspåverkad tropisk regnskog med en mosaik av växtsamhällen som är starkt

(21 av 148 ord)

Djurliv

Stora delar av landet är naturskyddade, och därför finns här många arter som har försvunnit i angränsande

(17 av 117 ord)

Naturskydd

Surinam har byggt upp ett välutvecklat naturskydd, vilket dock delvis sattes

(11 av 38 ord)

Befolkning

Surinam hade 2019 en befolkningstäthet av 4 invånare per km2. Huvuddelen av befolkningen finns i kustregionen, med stark koncentration kring huvudstaden och

(22 av 156 ord)

Språk

Nederländska är officiellt språk men är modersmål för endast en liten

(11 av 66 ord)

Religion

Den dominerande trosriktningen är nederländsk kolonial protestantism med kalvinsk inriktning. Den

(11 av 73 ord)

Utbildning

Skolgången i 6-årig primärskola är obligatorisk och avgiftsfri mellan 6 och

(11 av 66 ord)

Sociala förhållanden

De sociala skillnaderna är väl markerade mellan de största etniska grupperna,

(11 av 74 ord)

Näringsliv

Näringslivet domineras av aluminiumindustri, som är baserad på landets rika bauxitfyndigheter, samt jordbruk. Surinam har även stora outnyttjade timmerresurser som täcker

(21 av 150 ord)

Kommunikationer

De flesta transporter sker via flodsystemet, vilket har en navigerbar sträckning

(11 av 40 ord)

Massmedier

I Surinam finns två dagstidningar, De West (upplaga: ca 15 000 ex.) och De Ware

(15 av 99 ord)

Statsskick och politik

I enlighet med 1987 års författning har parlamentet 51 medlemmar, som utses i allmänna val vart femte år. Parlamentet utser presidenten,

(21 av 145 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Surinam bygger på en kombination av nederländskt rättsarv och

(11 av 25 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2009) 1 800 man värvad trupp och är organiserat i

(12 av 31 ord)

Litteratur

I Surinam talas tjugotvå språk, och på tretton av dem skrivs litteratur. Till

(13 av 87 ord)

Arkitektur

Den ursprungliga bebyggelsen i Surinams första huvudstad Torarica, grundad ca 1650, har inte bevarats. Landets äldsta bevarade byggnad är Fort Zeelandia i

(22 av 153 ord)

Musik

De olika befolkningsgrupperna i Surinam har till stor del bevarat sina musiktraditioner. Ursprungsbefolkningens musik är ofta av rituell art, med bambuflöjt som

(22 av 146 ord)

Förhistoria

Surinam tillhör kulturområdet mellan floderna Orinoco och Amazonas, som under historisk

(11 av 72 ord)

Historia

År 1499 kom de första spanjorerna till Surinams kust, men området togs först under 1600-talet i besittning av européerna. Nederländerna fick nuvarande Surinam av England 1667 i utbyte mot Nya Amsterdam (New York). Kolonin, benämnd Nya Nederländerna, utvecklades till en viktig producent av socker. Fram till 1863 bestod arbetskraften främst av afrikanska slavar. Många av dessa (så kallade maruner) flydde mot inlandet och bildade självständiga republiker, vilkas existens formellt erkändes av Nederländerna 1761, och deras ättlingar

(76 av 535 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Arne Anderberg
 • Björn Kumm
 • Dag Retsö
 • Göran Andersson
 • Hernán Horna
 • Ingrid Wikén Bonde
 • Jan von Konow
 • Jan-Åke Alvarsson
 • Joakim Olofsson
 • Johan Schmidt
 • Johanna Broman Åkesson
 • Lennart Weibull
 • Manfred Hofmann
 • Mauricio Rojas
 • Michael Bogdan
 • Mikael Parkvall
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Noel Broadbent
 • Pedro da Cruz
 • Pedro van der Lee
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
J. Dorst, Sydamerikas natur med Mellanamerika och Västindien (svensk översättning 1969);
J. Lindblad, Guayana: Ett tropiskt vildmarksrike (1975).
Historia:
Pitou van Dijck (utgivare), Surinam: The Economy – Prospects for Sustainable Development (2001);
C. Goslinga, A Short History of the Netherlands Antilles and Surinam (1979);
Ellen-Rose Kambel & Fergus MacKay, The Rights of Indigenous Peoples and Maroons of Suriname (1999);
R.A.J. van Lier, Frontier Society: A Social Analysis of the History of Surinam (1971).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Surinam. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/surinam